Ikke samtykke

Du har ikke samtykket til at vi innhenter skattemelding og lønnsinformasjon fra Skattetaten.

For videre saksbehandling ber vi deg sende inn dette til din saksbehandler per post.