Boliglån uten fast jobb

Kan man få boliglån uten å være fast ansatt? Moderne ansettelsesformer som frilansing, vikariat- eller prosjektstillinger blir stadig vanligere. Samtidig krever mange banker fast ansettelse for å innvilge boliglån. Hos Bluestep Bank er vår oppfatning at ansettelsesform ikke bør stå i veien for deg, og dine muligheter til å kjøpe ny bolig, eller øke lånet på en bolig du allerede eier.

Kan man få boliglån uten fast jobb?

Hvis du har vært ansatt på ett, og samme sted over en lengre periode, har du sannsynligvis en permanent stilling. Det å ha en permanent stilling er det samme som å være fast ansatt. Da vil det være vanskeligere for arbeidsgiver å avslutte arbeidsforholdet uten saklig grunn. Jo lengre du har vært ansatt, desto sikrere kan inntekten din anses å være.

Det er derfor mange banker opplever fast ansettelse, som en sikrere inntektskilde. For banken representerer det en sikkerhet at inntekten din vil være stabil fremover, og at du på den måten vil kunne tilbakebetale lånet også i fremtiden.

For banken vil lån alltid innebære kredittrisiko. Det vil si at det alltid finnes en viss risiko for at låntaker av en eller annen grunn ikke vil klare å tilbakebetale lånet. Siden både livssituasjon, og privatøkonomi endres over tid, har mange banker et krav om fast ansettelse. 

Mer om boliglån uten fast ansettelse

I dag velger stadig flere å starte eget firma, eller jobbe som frilanser. Likevel er fast ansettelse fortsatt et krav når mange vanlige banker skal innvilge boliglån.

Hvordan søke om boliglån med varierende inntekt?

Flere av våre kunder har tidsbegrensede stillinger, for eksempel prosjektstillinger, sesongarbeid eller vikariater. Når banken behandler en lånesøknad vil den ta høyde for kredittrisikoen, det vil si risikoen for at låntaker ikke tilbakebetaler lånet. 

Ved slike vurderinger vil tradisjonelle banker oppfatte midlertidig ansettelse som mindre sikkert, noe som reduserer dine sjanser for å få lån. For arbeidsgiveren vil en som er fast ansatt være vanskeligere å si opp, derfor vil vanlige banker oppleve denne ansettelsesformen som ekstra trygg.

Søk finansieringsbevis og boliglån

Enten du drømmer om å kjøpe leilighet, hus eller fritidsbolig, kan et finansieringsbevis være et første steg på veien.

 • Uansett ansettelseform
 • Søk trygt og sikkert
 • Betalingsanmerkning betyr ikke automatisk avslag

Søk finansieringsbevis

Tips for å få boliglån uten fast jobb

Arbeidsmarkedet i dag ser ganske annerledes ut enn før i tiden, da det var mer vanlig med fast ansettelse. I dag er det en rekke ulike måter å være ansatt på, i tillegg til fast ansettelse. Eksempler på dette er vikariat, prøvetid, midlertidig ansettelse, prosjektstilling eller timeansettelse. I visse yrker utgjør også overtidskompensasjon en stor del av lønnen. Likevel vil mange tradisjonelle banker ikke godkjenne annen inntekt ut over fast månedslønn.

Hos Bluestep Bank er det selvfølgelig også viktig med en økonomi som tåler alle kostnader knyttet til et boliglån, selv om inntektstype ikke er like viktig som for andre tradisjonelle banker. Uansett inntekt kan man allikevel sørge for å ha  en stabil økonomi, og en buffer for uforutsette utgifter. På den måten blir banken trygg på at du klarer å betale tilbake lånet i henhold til nedbetalingsplanen, noe som igjen øker sjansene dine for å få innvilget et boliglån.

Kriterier for å få boliglån uten fast inntekt hos Bluestep Bank

Vi mener det er galt at mange tradisjonelle banker stiller krav om fast ansettelse, samtidig som vi ser at prosjektstillinger og frilansarbeid blir stadig mer vanlig. Hos Bluestep Bank lar vi aldri ansettelsesform bli et hinder for innvilging av boliglån. Hos oss er ansettelseform ikke avgjørende.

Derfor vil vi alltid foreta en individuell vurdering av hver enkelt lånesøknad, for å fastslå om økonomien er solid nok til å tåle alle kostnadene forbundet med et boliglån. Det er nåværende betalingsevne, som skal danne grunnlaget for beslutningen, ikke ansettelsesformen.

Inntektstyper vi godkjenner

 • Ansettelsesformer
  Fast ansettelse, prøvetid, vikariat, midlertidig ansettelse, prosjektansettelse og timebasert ansettelse.
 • Næringsvirksomhet
  Enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap og kommandittselskap.
 • Pensjon
  Alderspensjon, uføretrygd, forsikring, pensjonsforsikring og skattefri pensjonssparing.
 • Andre inntekter
  Dagpenger, barnetrygd, bostøtte, tillegg til bostøtte, sykepenger, studiestipend, studielån, barnetrygd, omsorgsytelser, sosialstøtte, refunderte merutgifter, underholdsbidrag, bidragsforskudd, leieinntekter og andre skattefrie inntekter.


Generelle krav for å få bevilget boliglån

Som midlertidig ansatt er det lett å gi opp håpet om egen bolig etter å ha fått nei på lånesøknaden fra storbanken. Hos Bluestep Bank fokuserer vi mer på dagens betalingsevne enn på økonomisk historikk. Vi tar derfor hensyn til mange ulike inntektstyper og ansettelsesformer. Fast ansettelse er dermed ikke avgjørende for kredittvurderingen vår.

Som selvstendig næringsdrivende mangler du som oftest fast inntekt. Selv om inntekten er stabil, står du likevel uten fast ansettelse, og oppfattes derfor ofte som en kredittrisiko når du søker om lån.

Å få innvilget boliglån hos de store bankene kan bli vanskelig uten fast ansettelse, selv om du jobber, og har stabil økonomi. I takt med at mange i dag starter eget firma med prosjektansettelser i stedet for faste stillinger, faller stadig flere mennesker utenfor de tradisjonelle kravene som stilles for å få innvilget boliglån.

Hos Bluestep Bank fokuserer vi på langsiktige og robuste løsninger – både for deg og oss som långiver. Når søknaden om boliglån er innsendt, vil en av våre saksbehandlere ta kontakt med deg for å gjennomgå din økonomiske situasjon. På den måten kan dere sammen vurdere nåværende arbeidssituasjon og eventuelle andre inntektskilder.

Vi godkjenner nemlig både ekstrajobb, studiestøtte og overtidsbetaling som inntekt. Hos Bluestep Bank tar vi hensyn til hele økonomien din i vår vurdering, uansett ansettelsesform.

En bank for flere

Inkluderende

Bluestep Bank har siden 2005 gitt flere mennesker muligheten til å få boliglån og bedre privatøkonomien. Vi ønsker deg velkommen uansett jobb, bakgrunn eller hvor i livet du befinner deg.

Personlig service

Hos oss får du alltid snakke med en personlig rådgiver som lytter, forstår situasjonen din og prøver å finne en best mulig løsning. Vi snakker over 20 forskjellige språk.

Trygt og sikkert

Det er trygt og sikkert å søke om lån hos oss. Det viktigste for oss er at du får best mulige vilkår for din situasjon, og at du får en god avtale som bedrer økonomien din.

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

Laster
4.4 av 5 ut fra 273 Anmeldelser
Viser favorittene våre
Trustpilot