Hvor lenge kan man ha mellomfinansiering?

Hovedsaklig i 6 måneder.