Kategorier

Hvor mange uttak kan jeg foreta fra sparekontoen?

For våre konti med flytende rente er det ingen begrensninger. Du kan foreta så mange uttak du vil helt kostnadsfritt. For fastrentekonti er det kun mulig å ta ut godskrevne renter.