Kategorier

Hvordan avslutter jeg en konto eller et kundeforhold?

Avslutning av konto og kundeforhold kan gjøres gjennom nettportalen under fliken «Kontooversikt». Når du avslutter en konto vil rentene bli kapitalisert og innskudd inkludert renter vil bli overført til din uttakskonto. Når du avslutter din siste konto vil du få spørsmål om du vil avslutte kundeforholdet hos oss. En Sparekonto med fast rente kan ikke avsluttes før utløp av bindingstiden. 

 

Når du avslutter en konto vil rentene bli kapitalisert, og innskudd inkludert renter vil bli overført til din uttakskonto innen 3 bankdager