Kategorier

Jeg har ikke fått noen årsoppgave

Det blir kun sendt ut én årsoppgave per lån til hovedlåntager. 

 

Låntakerne må da bli enige om hvordan å dele opp fradragsberettigede poster mellom seg direkte i skattemelding. Du kan lese mer om dette på skatteetatens nettside.