Spørsmål og svar

Hvilken dokumentasjon ber Bluestep Bank normalt om?

Skal du søke boliglån, mellomfinansiering eller refinansiering? Jo mer forberedt du er, jo fortere kan vi hjelpe deg. Her får du svar på hvilken dokumentasjon du bør ha klart, slik at behandlingstiden kan bli så kort som mulig. 

Hos Bluestep Bank forsøker vi alltid å rette fokuset mot fremtidige muligheter, og hva vi kan gjøre for å gi deg mer økonomisk sikkerhet og frihet.

For å kunne gjøre det, er vi imidlertid avhengig av å innhente noe historisk dokumentasjon om din økonomiske situasjon. Dersom du har forberedt denne informasjonen på forhånd kan vi korte ned behandlingstiden, og rette fokuset mot en bedre økonomisk fremtid for deg.

 

6 typer dokumentasjon vi normalt ber om

Enten du søker om boliglånrefinansierings- eller mellomfinansieringslån, er det i de fleste tilfeller den samme dokumentasjonen vi etterspør.

Nedenfor har vi listet opp dokumentasjonstyper vi normalt ber om. Alle punktene er ikke nødvendigvis relevante i hvert tilfelle, men tenk likevel nøye gjennom om det gjelder deg. Slik får du så god oversikt over dine inntektskilder og gjeldsposter som mulig.

 

1. Skattemeldingen

Skattemeldingen er viktig for å kunne danne et bilde av din økonomiske situasjon, og er derfor noe vi alltid spør etter.

 

2. Inntekt de siste 3 mnd.

Her inngår blant annet lønnsslipper, pensjon, trygd, barnebidrag, arbeidsavklaringspenger og lignende - alle inntektskilder skal redegjøres for. Er du usikker på om noe regnes som inntekt eller ikke, er det alltid bedre å legge det ved.

 

3. Arbeidskontrakt

I flere tilfeller har man ikke inntekt å vise til, for eksempel om du nylig har blitt ansatt. I slike tilfeller vil det være mer relevant å få tilsendt arbeidskontrakten for å kunne vurdere fremtidig betalingsevne.

 

4. Siste måneds faktura på kredittkort eller lån

Selv om selvangivelsen tilbyr en oversikt over lån og gjeld, kan mye ha endret seg etter den ble sendt ut.

Ved å legge ved forrige faktura på alle lån eller kredittkort kan du bidra til en mer nøyaktig oversikt.

Husk også å opplyse om nye lån, for eksempel om du nylig har inngått avtale om studielån, kredittkort- eller forbrukslån.

 

5. Utleiekontrakt (om du er utleier)

Dersom du leier ut bolig trenger vi dokumentasjon på inntekter fra utleie. Vi pleier derfor å be om å få tilsendt utleiekontrakten.

 

6. Regnskap og næringsoppgave (for selvstendig næringsdrivende)

Selvstendig næringsdrivende må levere inn skattemeldingen for foregående år med regnskap og næringsoppgave. I tillegg må ofte foreløpig regnskap for inneværende år også inkluderes.

Det samme dokumentasjonskravet gjelder også dersom du eier en majoritetsandel av aksjene i et AS.

 

Hvilken informasjon henter vi inn for deg?

1. Boligtakst

For å kunne hjelpe deg med boliglån, mellomfinansiering eller refinansiering, er det nødvendig å vite hva den aktuelle boligen er verdt.

I enkelte tilfeller kan det være tilstrekkelig at du sender inn en e-taksering til oss. Som oftest bestiller vi imidlertid taksering av boligen for deg, og dette skjer alltid ved bruk av en uavhengig og autorisert takstmann.

 

2. Kredittvurdering

I flere tilfeller er det tilstrekkelig at du sender inn siste faktura på lån og kredittkortgjeld. Vi gjennomfører en kredittvurdering for å være sikre på at vi får et nøyaktig bilde av din økonomiske situasjon.

 

Hvorfor trenger Bluestep Bank denne informasjonen?

Vi ønsker så mye informasjon om din økonomiske situasjon som mulig. For det første gir dette oss et bedre vurderingsgrunnlag, og i tillegg kan det gjøre at behandlingsprosessen går raskere.

Dokumentasjonen overfor er i de fleste tilfeller tilstrekkelig for å kunne beregne din fremtidige betalingsevne.

Husk at det alltid er bedre å inkludere for mye informasjon enn å risikere at en viktig inntektskilde eller gjeldspost blir glemt.

 

Hvor lang er behandlingstiden?

Hvor lang behandlingstiden er vil variere. Når søknaden er sendt inn, tar det imidlertid kort tid før du får kontakt med en av våre saksbehandlere.

Deretter avhenger behandlingstiden blant annet av hvor kjapt vi får tilsendt nødvendig dokumentasjon, pågang av søknader, og lignende.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Du er velkommen til å kontakte oss.

Telefon: 21 30 52 00

E-post: kundesenter@bluestep.no