Renter for sparekonto

Kategorier

 • Er det noen gebyrer eller kostnader tilknyttet kontoene i Bluestep Bank?

  Nei, våre sparekonti er helt gebyr-og kostnadsfrie.

 • Er det nominell eller effektiv rente som er nevnt på deres nettsider?

  Alle renter som er opplyst på våre spareprodukter er nominelle.

 • Er renten på sparekonto i Bluestep Bank flytende eller fast?

  Dette kommer an på hvilken sparekonto du velger. Vi tilbyr sparekonto med både flytende og fast rente. 

   

  Vi har to ulike konti med flytende rente, SparekontoPluss og SparekontoFlex, som er helt gebyrfrie og er dekket gjennom bankenes sikringsfond.

  SparekontoPluss med flytende rente passer for deg som ønsker konto uten bindingstid med lavere innskudd. På SparekontoPluss får du flytende sparerente uavhengig av hvor mye du setter inn på konto.

   

  Andre betingelser: SparekontoFlex med flytende rente passer for deg som ønsker høyere rente uten bindingstid. Denne kontoen gir forskjellig rente, avhengig av om du setter inn mer eller mindre enn 50 000 kr. Renten du får på SparekontoFlex, er altså avhengig av hvor mye innskudd du har på kontoen.

   

  Vi i Bluestep Bank har også sparekonti med fast rente. Du kan velge mellom bindingstider på 1, 2, 3 eller 5 år som gir deg gode rentebetingelser for hele bindingsperioden. Våre fastrentekonti er også sikret gjennom bankenes sikringsfond. Om du velger fastrentekonto vil kun kapitaliserte renter være tilgjengelig for uttak i bindingsperioden.

   

  *Endringer i rentesatsen på din SparekontoFlex vil først være synlig i nettbanken dagen etter transaksjonen er utført. Dette gjelder kun ved transaksjoner som påvirker renten.

 • Hvordan beregnes rentene?

  Du får rente fra den dagen pengene er registrert på sparekontoen til du tar ut pengene. Renten beregnes i henhold til LOV 1999-06-25 nr 46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag (Finansavtaleloven). Renten på sparekonto med flytende rente kapitaliseres ved årsskifte. Dersom du har valgt sparekonto med fast rente kapitaliseres renten i henhold til kapitaliseringsintervallet du valgte når du opprettet konto.

 • Tilbyr dere både fast og variabel rente?

  Vi tilbyr både fast og variabel rente. Du kan velge fastrenteperioder på 1, 2, 3 og 5 år.

 • Hvorfor kan jeg kun sette inn 2 000 000 kroner på sparekonto med fastrente på 1 år, 2 år, 3 år og 5 år?

  I forbindelse med en mulig endring av det garanterte innskuddsbeløpet som er dekket gjennom Bankenes sikringsfond, har vi justert det maksimale innskuddsbeløpet på våre fastrentekonti til kr 2 000 000.

 • Kan jeg fremdeles spare opptil 2 000 000 kroner?

  Ja, du kan spare opptil 2 000 000 kroner. Maksimalt 2 000 000 kroner kan da plasseres på fastrentekonto, mens man for det overskytende beløpet må velge et spareprodukt med flytende rente.

Tilbake til Spørsmål og svar