Sparekonto

Kategorier

 • Hva er forskjellen mellom sparekonto FLEX og PLUSS?

  SparekontoFlex med flytende rente passer for deg som ønsker høyere rente uten bindingstid. Denne kontoen gir forskjellig rente, avhengig av om du setter inn mer eller mindre enn 50 000 kr. Renten du får på SparekontoFlex, er altså avhengig av hvor mye innskudd du har på kontoen. Forskjellen mellom de to er at Sparekonto Pluss har en rente på 0,80% uavhengig av innskudd. 

 • Har dere sparekonto for bedrifter?

  Nei, det er kun mulig å åpne konto som privatperson i Bluestep Bank.

 • Hva er betingelsene for å åpne konto gjennom internett?

  For å kunne åpne en konto gjennom nettportalen med BankID må du være minst 18 år, ha et norsk personnummer, ha folkeregistrert adresse i Norge og ha en norsk bankkonto som uttaket fra din sparekonto kan overføres til. Juridiske personer/bedrifter kan ikke åpne en sparekonto.

 • Hvordan åpner jeg en sparekonto?

  Det er enkelt å åpne en sparekonto i Bluestep Bank. Lettest gjør du dette gjennom å benytte BankID som kun tar noen minutter. Hvis du ikke har BankID kan du fortsatt åpne konto men dette må da gjøres per post. 

   

  Slik går du frem for å åpne en sparekonto:

  Steg 1

  Klikk på linken "Åpne konto"

   

  Steg 2

  Det vises et vindu hvor du blir bedt om å identifisere deg med BankID

   

  Steg 3

  Når du har logget inn med BankID fyller du ut dine kontaktopplysninger

   

  Steg 4

  Vi er pålagt å stille spørsmål som gir oss bedre kjennskap til deg som kunde. Vi stiller derfor seks spørsmål som du må besvare før du går videre i prosessen.

   

  Steg 5

  I neste steg velger du hvilken type konto du ønsker å opprette. Klikk på produkttype for å velge mellom fast eller flytende rente. Om du velger SparekontoPlussFast får du opp alternativer for når du ønsker å få rentene godskrevet din konto.

   

  Steg 6

  Under signeringsprosessen er det viktig å klikke seg videre på pilen. Det er først etter dette at kontoen blir åpnet.

   

  Steg 7

  Kontoen er åpnet når du får du opp "Konto vellykket åpnet" For å komme til kontooversikten kan du klikke på «Se kontodetaljer».

   

  Nå er det klart og du kan begynne å foreta innskudd på din nye konto via. feks. din nettbank.

 • Kan jeg åpne mer enn én konto?

  Ja, det er mulig å åpne flere konti, men du kan maksimalt sette inn 2 000 000 kr per kundeforhold.

 • Kan man ha flere disponenter på én konto?

  Nei, det er kun mulig med en disponent/kontohaver per sparekonto.

 • Hvor lang tid tar transaksjoner i Bluestep Bank?

  Innskudd vil i de fleste tilfeller være inne på din sparekonto innen 3 bankdager, og et uttak vil være på uttakskonto innen like mange dager.

 • Hvor mange uttak kan jeg foreta fra sparekontoen?

  For våre konti med flytende rente er det ingen begrensninger. Du kan foreta så mange uttak du vil helt kostnadsfritt. For fastrentekonti er det kun mulig å ta ut godskrevne renter.

 • Hvordan avslutter jeg en konto eller et kundeforhold?

  Avslutning av konto kan gjøres gjennom nettportalen under fliken «Kontooversikt». Når du avslutter en konto vil rentene bli kapitalisert og innskudd inkludert renter vil bli overført til din uttakskonto. En Sparekonto med fast rente kan ikke avsluttes før utløp av bindingstiden. 

   

  Når du avslutter en konto vil rentene bli kapitalisert, og innskudd inkludert renter vil bli overført til din uttakskonto innen 3 bankdager

 • Hvordan foretar jeg uttak fra min sparekonto?

  Når du oppretter konto og har norsk BankID får du tilgang til nettportalen vår. I nettportalen kan du under fliken «Uttak», foreta en overføring til din registrerte uttakskonto, som er en konto i annen bank. Om du ikke har BankID, kan uttak gjøres ved innsending av en uttaksblankett. Vennligst ta kontakt med oss på telefon 21305201 eller spare@bluestep.no så hjelper vi deg med dette. Et manuelt uttak kan ta noe lengre tid enn to bankdager grunnet postgang. Obs! Dersom du har valgt sparekonto med fast rente er kun kapitaliserte renter tilgjengelige for uttak i bindingsperioden. 

 • Hvordan setter jeg inn penger på min sparekonto?

  Innskudd foretas enklest gjennom nettbanken din. For å gjøre dette må du benytte Bluestep Banks innskuddskonto som er 8101 25 33810 med ditt personlig kontonummer som KID. Ditt personlige kontonummer begynner med 11 og inneholder 10 siffer. Innskudd kan også gjøres ved å bruke en bankgirobanklett gjennom lokal bank eller postkontor. Har du åpnet en fastrentekonto må innskuddet være inne på konto innen 28 dager etter kontoåpning, deretter vil kontoen bli sperret for innskudd og uttak.

   

  Ditt personlige kontonummer finner du under fliken ”Kontooversikt” når du er innlogget. Innskudd kan du foreta via din nettbank eller ved å bruke en bankgiroblankett og foreta innskuddet via post eller lokal bank. Innskudd pleier å være på din sparekonto innen 1 til 3 bankdager.

 • Hvorfor kan jeg bare sette inn 2 000 000 kr?

  Siden vi ønsker at du som kunde skal ha minimal risiko tilknyttet ditt kundeforhold i Bluestep Bank har vi satt en grense per kundeforhold tilsvarende beløpet som er sikret gjennom Bankens Sikringsfond.

 • Kan jeg gjøre uttak fra min sparekonto med fast rente?

  Dersom du har en fastrentekonto, er kun kapitaliserte renter tilgjengelige for uttak i bindingsperioden. Dagen etter bindingstidens utløp vil innskuddet og kapitaliserte renter være tilgjengelig for uttak.

 • Kan jeg gjøre uttak fra min sparekonto med flytende rente?

  Våre sparekontoer med flytende rente passer deg som vil ha en fleksibel sparing. Velger du en sparekonto med flytende rente kan du ta ut penger når du vil - helt uten avgifter.

 • Er det noen gebyrer eller kostnader tilknyttet kontoene i Bluestep Bank?

  Nei, våre sparekonti er helt gebyr-og kostnadsfrie.

 • Er det nominell eller effektiv rente som er nevnt på deres nettsider?

  Alle renter som er opplyst på våre spareprodukter er nominelle.

 • Er renten på sparekonto i Bluestep Bank flytende eller fast?

  Dette kommer an på hvilken sparekonto du velger. Vi tilbyr sparekonto med både flytende og fast rente. 

   

  Vi har to ulike konti med flytende rente, SparekontoPluss og SparekontoFlex, som er helt gebyrfrie og er dekket gjennom bankenes sikringsfond.

   

  SparekontoPluss med flytende rente passer for deg som ønsker konto uten bindingstid med lavere innskudd. På SparekontoPluss får du flytende sparerente uavhengig av hvor mye du setter inn på konto. 

   

  SparekontoFlex med flytende rente passer for deg som ønsker høyere rente uten bindingstid. Denne kontoen gir forskjellig rente, avhengig av om du setter inn mer eller mindre enn 50 000 kr. Renten* du får på SparekontoFlex, er altså avhengig av hvor mye innskudd du har på kontoen. Forskjellen mellom de to er at Sparekonto Pluss har en rente på 0,80% uavhengig av innskudd.

   

  Vi i Bluestep Bank har også sparekonti med fast rente. Du kan velge mellom bindingstider på 1, 2, 3 eller 5 år som gir deg gode rentebetingelser for hele bindingsperioden. Våre fastrentekonti er også sikret gjennom bankenes sikringsfond. Om du velger fastrentekonto vil kun kapitaliserte renter være tilgjengelig for uttak i bindingsperioden.

   

  De gjeldende rentene kan du se her.

  *Endringer i rentesatsen på din SparekontoFlex vil først være synlig i nettbanken dagen etter transaksjonen er utført. Dette gjelder kun ved transaksjoner som påvirker renten.

 • Hvordan beregnes rentene?

  Du får rente fra den dagen pengene er registrert på sparekontoen til du tar ut pengene. Renten beregnes i henhold til LOV 1999-06-25 nr 46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag (Finansavtaleloven). Renten på sparekonto med flytende rente kapitaliseres ved årsskifte. Dersom du har valgt sparekonto med fast rente kapitaliseres renten i henhold til kapitaliseringsintervallet du valgte når du opprettet konto.

 • Tilbyr dere både fast og variabel rente?

  Vi tilbyr både fast og variabel rente på våre sparekonto. Får fast rente kan du velge mellom 1, 2, 3 og 5 år.

   

  Les mer om våre sparekontoer her

 • Hvorfor kan jeg kun sette inn 2 000 000 kroner på sparekonto med fastrente på 1 år, 2 år, 3 år og 5 år?

  I forbindelse med en mulig endring av det garanterte innskuddsbeløpet som er dekket gjennom Bankenes sikringsfond, har vi justert det maksimale innskuddsbeløpet på våre fastrentekonti til kr 2 000 000.

 • Kan jeg fremdeles spare opptil 2 000 000 kroner?

  Ja, du kan spare opptil 2 000 000 kroner. Maksimalt 2 000 000 kroner kan da plasseres på fastrentekonto, mens man for det overskytende beløpet må velge et spareprodukt med flytende rente.

 • Kan jeg ha mer enn en innskuddskonto, og hvordan fungerer dette mot Bankenes sikringsfond?

  Ja, du kan ha mer enn én innskuddskonto i Bluestep Bank. Det er det totale innskuddet hos oss som er sikret med 2 millioner NOK per kundeforhold.

 • Hva gjør jeg når jeg ikke husker mitt personlige passord ved innlogging med BankID?

  Om du ikke husker passordet, må du ta kontakt med banken som har utstedt din BankID.

 • Hvorfor blir jeg automatisk logget ut av nettportalen?

  Av sikkerhetsmessige årsaker blir du automatisk logget ut av nettportalen ved inaktivitet. Dette beskytter deg hvis du glemmer å logge deg ut før du forlater maskinen.

 • Kan jeg få BankID av Bluestep Bank?

  Nei, en BankID avtale får du hos din daglige bank. Er du usikker på om du har en BankID-avtale i dag, må du kontakte din bank. Dette gjelder også for bestilling av ny avtale. BankID er basert på en samordnet infrastruktur som er utviklet av banknæringen, og du kan benytte deg av BankID på tvers av banker og finansinstitusjoner så lenge nettsiden har støtte for bruk av BankID.

 • Min BankID er sperret - hva gjør jeg?

  Det er mange årsaker til at din BankID kan bli sperret, som f.eks. at det har blitt tastet inn feil sikkerhetskode flere ganger på rad. For å få fjernet sperringen må du ta kontakt med banken som har utstedt din BankID brikke.

 • Hva er CRS?

  CRS står for Common Reporting Standard. Norge har i fellesskap med medlemmene av OECD undertegnet en avtale om CRS. Dersom noen av våre kunder har en skattemessig tilknytning til andre land, er vi forpliktet til å rapportere innskuddsbeløp og opptjente renter til norske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter utveksler denne informasjonen med medlemmene av OECD i samsvar med de nye reglene.

   

 • Hva er FATCA?

  Norske banker og finansinstitusjoner har registrerings- og rapporteringsplikt for kunder som er amerikanske statsborgere og/eller kunder med skatteplikt til USA. Når det gjelder privatkunder i Bluestep Bank omfatter regelverket rapporteringsplikt av kapital- og renteinntekter fra innskuddskonti.

  FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act, er et regelverk norske banker og finansinstitusjoner er pålagt å følge etter inngåelsen av en avtale mellom norske banker og amerikanske myndigheter.

   

  Som innskuddskunde hos oss vil du få noen enkle spørsmål som må besvares ved innlogging og opprettelse av konto.

   

  Les mer om FATCA på skatteetatens sider.

 • Hvor finner jeg oversikt på min(e) sparekonto(er)?

  Du kan finne oversikt over sparekontoen(e) din(e) i kundeportalen på vår nettside. Her finner du kontonummer, produkttype, gjeldende rentesats og saldo.

Tilbake til Spørsmål og svar