Kategorier

Kan jeg gjøre uttak fra min sparekonto med fast rente?

Dersom du har en fastrentekonto, er kun kapitaliserte renter tilgjengelige for uttak i bindingsperioden. Dagen etter bindingstidens utløp vil innskuddet og kapitaliserte renter være tilgjengelig for uttak.