Kategorier

Kan man ha flere disponenter på én konto?

Nei, det er kun mulig med en disponent/kontohaver per sparekonto.