Hva er gjeldsregisteret?

De siste årene har gjelden økt betydelig i norske husholdninger. Ifølge regjeringen var det ca. 5% av i Norge som hadde en gjeld som var høyere enn fem ganger brutto inntekt i 2004, mens i 2018 hadde dette økt til nesten 20%.

Det er flere låneaktører i markedet som kunder kan få forbrukskreditt fra, men da det ikke har vært et register med en oversikt over kundens usikrede lån som de har fra før av, har det vært vanskelig å gi en helhetlig og korrekt kredittvurdering. Dette har bidratt til situasjoner der kunder har fått innvilget et større lån enn det som er forsvarlig. I slike tilfeller har det bidratt til en total gjeldsbyrde som er større enn det kunden har mulighet til å betjene.

Oversikt over nordmenns usikrede gjeld

I 2017 ble det vedtatt at gjeldsregisteret skulle bli innført for å gi akkurat denne type oversikt til kredittaktørene. Gjeldsregisteret ble lansert 1. juli 2019, og gir en full oversikt over nordmenns usikrede gjeld. Dette inkluderer kredittkortgjeld, forbrukslån og kjøpekreditter. Finansforetak og banker får gjennom dette et bedre grunnlag før de tar en beslutning om å innvilge lån eller ikke.

Hva er inkludert i gjeldsregisteret?

For kredittkort

  • Kredittgrense
  • Gjeldende rente
  • Benyttet kreditt

For forbrukslån

  • Opprinnelig lånebeløp
  • Saldo
  • Gjeldende rente
  • Nedbetalingstid

Sikret gjeld, som gjeld med pant i bil eller bolig, er ikke inkludert i gjeldsregisteret.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Få bedre kontroll over økonomien og lavere månedlige kostnader ved å samle dyre smålån.

  • Senk månedskostnadene
  • Lavere rente
  • Forenklet økonomisk hverdag ved å samle lån

Søk refinansiering

Kredittgrense eller kredittgjeld?

Både kredittgrense og benyttet kreditt blir vist i gjeldsregisteret. Det kan derfor være verdt å være obs på at også kredittgrensen fort vil kunne bli vurdert av bankene. Det betyr at dersom en kunde har et reservekort med en kredittgrense på 50 000,- som ikke er brukt, kan dette likevel påvirke dennes muligheter til å få innvilget lån. Derfor oppfordres kunder til å sjekke hva som står registrert i gjeldsregisteret og da si opp eventuelle kort som ikke brukes.

En hjelpende hånd

Gjeldsregisteret gir med andre ord ikke bare finansforetakene muligheten til å få et bedre helhetsbilde av kundens gjeld og betjeningsmuligheter. Forbrukere får nå muligheten til å logge seg inn på gjeldsregisteret.com og få en oversikt over sin usikrede gjeld. Dette gir kunder muligheten til å rydde opp i kredittkort som ikke blir brukt, men som fortsatt kan påvirke deres lånemuligheter, og få en bedre forståelse for egen økonomi.

Laster