Samboerkontrakt – slik fungerer det

Når man er i et samboerforhold uten å være gift, er det lurt å skrive en samboerkontrakt. En samboerkontrakt gir paret mulighet til å bestemme hvordan eiendelene skal fordeles ved eventuelt samlivsbrudd eller død. Men hva innebærer egentlig en samboerkontrakt, hva regnes som felles eiendom og hva er konsekvensene av å ikke ha en samboerkontrakt?

Hva er en samboerkontrakt eller samboeravtale?

En samboerkontrakt er en juridisk bindende avtale som regulerer hvordan eventuell felles bolig og eiendeler skal fordeles ved separasjon eller dødsfall. Dersom man er gift, reguleres dette av ekteskapsloven. Som hovedregel i ekteskap er alt av verdi og eiendom som er tilegnet eller fått etter ekteskapsinngåelsen felleseie, og skal i utgangspunktet deles likt ved eventuell skilsmisse med mindre annet er spesifisert. Samboere dekkes imidlertid ikke av en tilsvarende lov, og derfor må disse rettighetene sikres gjennom å inngå en samboeravtale. Samboerkontrakten er altså en måte å skape trygghet på og unngå fremtidige konflikter dersom et samlivsbrudd skulle finne sted.

Hva er sameie eller felles eiendom i et samboerskap?

Såkalte sameiegjenstander eller felles eiendom i et samboerskap kan for eksempel være bolig og innbo som er kjøpt sammen til felles bruk. I samboerkontrakten kan nettopp spesifisering av eierforhold klargjøre hvem som eier hva og eventuelt i hvilken eierbrøk dersom noe eies av begge. Dersom man har vært samboere lenge, kan det være vanskelig å definere hvem som eier hva når man har kjøpt mye sammen til felles bruk. Da kan juridisk rådgivning være lurt, enten man skal skrive samboerkontrakten fra bunnen av eller oppdatere den.

Samboerkontrakt – hva må med?

Hvis du vil skrive en samboerkontrakt, må avtalen tydelig forklare følgende:

  • Hvordan boligen eies, og hva som bør skje med den ved et eventuelt samlivsbrudd eller død.
  • Hvilke eiendeler som skal være særeie (eid av en enkelt part) og hvilke som skal være felles eiendom, samt eierforholdene til felles eiendom. Spesifisere hvordan eiendelene skal fordeles ved samlivsbrudd eller død.
  • Hvordan felles utgifter deles, og hvordan eventuell felles gjeld håndteres.
  • Andre forhold som er viktige for samboerparet bør spesifiseres, som for eksempel hvordan eventuelt omsorg for barn og økonomisk ansvar skal fordeles ved eventuelt samlivsbrudd.


Hvordan skrive samboerkontrakt?

En samboerkontrakt trer i kraft samme dag som begge parter signerer avtalen, dersom man allerede bor sammen. Hvis man ikke bor sammen når avtalen skrives, trer den i kraft den dagen man flytter sammen. Begge må signere avtalen, men det er ingen krav om at dette bør vitnes eller at samboerkontrakten må registreres i etterkant. Det kan likevel være lurt å få avtalen vitnet for å unngå fremtidige tvister om samboerkontrakten.

Når man skriver samboerkontrakt er det lurt å unngå uklare formuleringer. Vær så spesifikk som mulig. For å være på den sikre siden kan det være lurt å søke juridisk rådgivning. Hvis dere vil endre samboerkontrakten etter en stund, kan dere skrive en ny avtale som erstatter den gamle.

Dersom samboerparet ikke har barn og ønsker å arve hverandre til noen grad ved død, er det lurt å skrive et gjensidig testament i tillegg til samboerkontrakten, hvor man kan spesifisere hvordan dette skal foregå.

Hvorfor trenger man en samboerkontrakt?

Med en samboerkontrakt kan man bestemme nøyaktig hvem som får hva hvis man skulle gått fra hverandre. Det kan for eksempel være vanskelig å bevise at et bestemt møbel i hjemmet ble anskaffet før dere flyttet sammen. Slike forhold kan altså avklares svart på hvitt i kontrakten. Samboerkontrakten kan også regulere hva som skal skje med boligen hvis man separeres, for eksempel om den ene parten skal få bo der eller om boligen skal selges.

Søk finansieringsbevis og boliglån

Enten du drømmer om å kjøpe leilighet, hus eller fritidsbolig, kan et finansieringsbevis være et første steg på veien.

  • Uansett ansettelseform
  • Søk trygt og sikkert
  • Betalingsanmerkning betyr ikke automatisk avslag

Søk finansieringsbevis

Hva skjer hvis man ikke har en samboerkontrakt?

Dersom man ikke har laget en samboerkontrakt ved et samlivsbrudd, er hovedregelen at hver av samboerne beholder sine eiendeler. Man har med andre ord ikke noe krav på hverandres eiendeler når dette ikke er spesifisert i en slik kontrakt.

Man kan allikevel eie større ting i fellesskap, slik som bolig, bil og innbo. Hovedregelen her er at dersom man har betalt likt for hver av tingene, så eier man halvparten hver.

Samboer definisjon - hvem regnes som samboere?

Nå har vi gått gjennom hva en samboerkontrakt er og hvorfor man bør lage en. Men hvem regnes egentlig som samboere i juridisk forstand? Dersom man deler bolig med en venn, regnes man vanligvis ikke som samboere på denne måten. For å anses som samboere må man leve i et ekteskapslignende kjærlighetsforhold, være over 18 år, og ikke være samboere med noen andre. Man har med andre ord et nært og forpliktende samliv med felles husholdning og dagligliv. Dersom kjærlighetsforholdet skulle ta slutt, er det altså lurt å ha en samboerkontrakt.

Laster