05.07.2023 | Banker som tilbyr forbrukslån bør avstå fra å gi folk økonomiske råd

Nye rentehevinger, økte priser og nærmere 3,2 millioner nordmenn sitter med usikret gjeld opp etter ørene. Samtidig fortsetter banker, med høy troverdighet og tillit blant folk flest, å tilby forbrukslån som for mange blir et uhåndterlig problem

Av Steinar Thoresen, Norgessjef i Bluestep Bank. 
I løpet av ett år har nordmenns usikrede gjeld økt fra 146,6 milliarder i februar 2022 til 151,2 milliarder kroner i februar 2023. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Usikret gjeld kan for eksempel være forbrukslån – lån med høye renter, som gis uten krav til sikkerhet fra forbruker.  

Forbruket har resultert i at hele 414 389 nordmenn sitter med forbrukslån per februar 2023. Dette er raske penger som kommer med lovnader om å kunne gi folk mer fleksibilitet og frihet, men med og skyhøye renter. Dette kan i ytterste konsekvens strupe drømmen om en hverdag der endene møtes. Særlig hvis det brukes for å opprettholde forbruket og dekke økte utgifter til mat, strøm og stadig høyere renter på lån. Nå når bankene melder om økte henvendelser om avdragsfrihet, rådgivning og økning i bruk av kredittkort, bør varsellampene blinke.   

Tallene viser ikke bare at det er for enkelt å ta opp kreditt og forbrukslån, men også at de som foreslår og innvilger dem ikke er gode rådgivere. Lånene som tilbys er ofte svært tilgjengelige,  og blir innvilget på dagen. At forbrukslånsbankene utnytter situasjonen er ikke overraskende, men at også de store og etablerte bankene - som nyter stor tillitt fra folk flest - fisker i dette farvannet er lite tillitsvekkende. Rådgivningen fra forbrukslånsbankene blir desto mindre tillitvekkende når de i etterkant skal sko seg på å hjelpe dem som ikke klarer å betale lånene de ga dem.  Om de store  etablerte bankenes oppførsel er så mye bedre er vel heller tvilsomt. De snur ofte ryggen til kunden når de sliter med stor forbuksgjeld. Det er om ikke umoralsk, ganske så spekulativt.  

Mange av menneskene det går utover henvender seg til oss. Hvert år får vi titusener av søknader fra folk som sliter med mye usikret gjeld. Mediene har de siste ukene meldt om store betalingsproblemer, blant annet på billån og leasingavtaler. Erfaringsmessig er dette ofte første steg på vegen til større betalingsproblemer og vi må forvente en økning i denne gruppen i tiden som kommer. Vi hjelper de kundene hvor vi klarer å finne en bærekraftig løsning, og det er mange men absolutt ikke alle. Vårt mål er at kundens økonomien over tid kan friskmeldes, det vi stiller oss spørrende til er rådene disse kundene har fått i utgangspunktet. Økonomiske råd skal lede til økonomisk kontroll – i beste fall frihet – ikke det motsatte.