Når får jeg en betalingsanmerkning?

Hvis du har utestående regninger, og ikke betaler i tide, får du først én eller flere påminnelser fra bedriften eller etaten du skylder penger. Dersom regningen du ikke har betalt kommer fra en privat bedrift, går de enten til et inkassofirma som arbeider med å kreve inn penger mot betaling, eller eventuelt til Namsmannen, som kan beslutte om ubetalte regninger skal tvangsinndrives.