Logg inn

Rentehistorikk for sparekonto med fastrente

Her kan du se hvordan renten på våre fastrentekontoer har utviklet seg.

Obs: Det tilbys ikke lenger rentekapitalisering kvartalsvis eller etter endt bindingstid til nye fastrentekontoer som åpnes etter 17.09.2018.

Det tilbys heller ikke fastrentekontoer med varighet på 4 eller 7 år som åpnes etter denne datoen.

Om du ønsker informasjon om rentehistorikk på produkter vi ikke lenger tilby kan du kontakte oss på mail om dette. 

Fast rente 1 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
27.08.2020 Månedlig  
Årlig
2.13%  
2,15% 
-0,89% 
-0,90% 
1,24% 
1,25%
25.06.2020 Månedlig  
Årlig
2.37%  
2,40% 
-0,24% 
-0,25% 
2,13% 
2,15% 
15.01.2020 Månedlig  
Årlig
2.13% 
2,15% 
+0,24%  
+0,25% 
2,37%  
2,40% 
25.07.2017 Månedlig  
Årlig
1,98%  
2,00% 
+0,15%  
+0,15% 
2,13%  
2,15% 
22.02.2016 Månedlig 
Årlig 
2,08%  
2,10%  
-0,10% 
-0,10% 
1,98% 
2,00%  
28.01.2016 Månedlig  
Årlig 
2,13%  
2,15% 
-0,04% 
-0,05% 
2,08% 
2,10%  
21.01.2016 Månedlig  
Årlig 
2,35% 
2,35% 
-0,20%  
-0,19% 
2,13% 
2,15% 
29.07.2015 Månedlig 
Årlig 
1,98%  
2,00% 
+0,34%  
+0,34%  
2,33% 
2,35% 
25.03.2015 Månedlig
Årlig 
2,28%  
2,30% 
-0,29%  
-0,29%  
1,98%  
2,00% 
23.02.2015 Månedlig 
Årlig 
2,57%  
2,60% 
-0,29% 
-0,30% 
2,28%  
2,30% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,71%  
2,76% 
-0,14% 
-0,14% 
2,57% 
2,60% 
Fast rente 2 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
27.08.2020 Månedlig
Årlig
2,15%
2,18%
-0.87%
-0,89%
1,28%
1,29%
25.06.2020 Månedlig
Årlig
2,39%
2,42%
-0.24%
-0,24%
2,15%
2,18%
15.01.2020 Månedlig 
Årlig
2,15%
2,18%
+0,24%
+0,24
2,39%
2,42%
25.07.2017 Månedlig 
Årlig  
2,01% 
2,03% 
+0,14%  
+0,15% 
2,15% 
2,18% 
22.02.2016 Månedlig  
Årlig 
2,11%  
2,13% 
-0,10% 
-0,10% 
2,01%  
2,03%  
28.01.2016 Månedlig 
Årlig  
2,15%  
2,18%  
-0,04% 
-0,05% 
2,11% 
2,13% 
21.01.2016 Månedlig  
Årlig  
2,35% 
2,37%  
-0,20%  
-0,19%  
2,15%  
2,18% 
29.07.2015 Månedlig  
Årlig 
2,01% 
2,03% 
+0,34%  
+0,34% 
2,35% 
2,37%  
25.03.2015 Månedlig 
Årlig 
2,30%  
2,32% 
-0,29% 
-0,29% 
2,01%  
2,03%  
23.02.2015 Månedlig 
Årlig 
2,58% 
2,62% 
-0,28%  
-0,30% 
2,30% 
2,32% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,72% 
2,76% 
-0,06%
-0,14% 
2,58%
2,62% 
Fast rente 3 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
27.08.2020 Månedlig 
Årlig 
2,18% 
2,20% 
-0,86% 
-0,87% 
1,32% 
1,33% 
25.06.2020 Månedlig 
Årlig 
2,41% 
2,44% 
-0,23% 
-0,24% 
2,18% 
2,20% 
14.01.2020 Månedlig  
Årlig 
2,23%  
2,25% 
+0,18%  
+0,19% 
2,41%  
2,44% 
25.07.2017 Månedlig 
Årlig 
2,04%  
2,06% 
+0,20%  
+0,20% 
2,23%  
2,25% 
22.02.2016 Månedlig 
Årlig 
2,13%  
2,15%  
-0,10%  
-0,10%  
2,04% 
2,06%  
28.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,23%  
2,25% 
-0,10%  
-0,10%  
2,13%  
2,15%  
21.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,41%  
2,44% 
-0,18% 
-0,19% 
2,23% 
2,25% 
29.07.2015 Månedlig 
Årlig 
2,04% 
2,06% 
+0,34% 
+0,38% 
2,41%
2,44% 
25.03.2015 Månedlig  
Årlig 
2,32%  
2,34% 
-0,28% 
-0,30% 
2,04% 
2,06% 
23.02.2015 Månedlig  
Årlig 
2,60% 
2,63% 
-0,28% 
-0,29% 
2,32% 
2,34% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,78% 
2,82% 
-0,18% 
-0,19% 
2,60%
2,63%
Fast rente 5 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
27.08.2020 Månedlig 
Årlig
2,22% 
2,25% 
-0,87% 
-0,89% 
1,35% 
1,36% 
25.06.2020 Månedlig 
Årlig 
2,40%  
2,43% 
-0,18%  
-0,18% 
2,22% 
2,25% 
25.07.2017 Månedlig 
Årlig
2,22% 
2,25% 
+0,20% 
+0,20% 
2,40% 
2,43% 
22.02.2016 Månedlig 
Årlig  
2,31% 
2,34% 
-0,10% 
-0,10% 
2,22% 
2,25% 
28.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,40% 
2,43% 
-0,09% 
-0,09% 
2,31%   
2,34% 
21.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,58%  
2,61% 
-0,18% 
-0,18%
2,40% 
2,43% 
29.07.2015 Månedlig  
Årlig 
2,18% 
2,20%  
+0,40% 
+0,41% 
2,58%  
2,61% 
25.03.2015 Månedlig  
Årlig 
2,45% 
2,47% 
-0,27% 
-0,27% 
2,18% 
2,20% 
23.02.2015 Månedlig 
Årlig 
2,71% 
2,75%
-0,26% 
-0,28% 
2,45%  
2,47% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,89%
2,92% 
-0,18%
-0,17%
2,71%
2,75%