Logg inn

Rentehistorikk for sparekonto med fastrente

Her kan du se hvordan renten på våre fastrentekontoer har utviklet seg.

Obs: Det tilbys ikke lenger rentekapitalisering kvartalsvis eller etter endt bindingstid til nye fastrentekontoer som åpnes etter 17.09.2018.

Det tilbys heller ikke fastrentekontoer med varighet på 4 eller 7 år som åpnes etter denne datoen.

Fast rente 1 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.06.2020 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid
2.37% 
2,38% 
2,40% 
2,40%
-0,24% 
-0,25% 
-0,25% 
-0,25%
2,13% 
2,13% 
2,15% 
2,15%
14.01.2020 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid
2.13% 
2,16% 
2,15% 
2,15%
+0,24% 
+0,22% 
+0,25% 
+0,25%
2,37% 
2,38% 
2,40% 
2,40%
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid 
1,98% 
2,01% 
2,00% 
2,00%
+0,15% 
+0,15% 
+0,15% 
+0,15%
2,13% 
2,16% 
2,15% 
2,15%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,08% 
2,11% 
2,10% 
2,10% 
-0,10% 
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
1,98% 
2,01% 
2,00% 
2,00% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,13% 
2,16% 
2,15% 
2,15%
-0,04%
-0,05% 
-0,05% 
-0,05% 
2,08% 
2,11% 
2,10% 
2,10% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,35% 
2,35% 
2,35% 
2,35% 
-0,20% 
-0,19% 
-0,19% 
-0,20% 
2,13% 
2,16% 
2,15% 
2,15% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
1,98% 
2,01% 
2,00% 
2,00% 
+0,34% 
+0,34% 
+0,34% 
+0,35% 
2,33% 
2,35% 
2,35% 
2,35% 
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
2,28% 
2,30% 
2,30% 
2,30%
-0,29% 
-0,29% 
-0,29% 
-0,30% 
1,98% 
2,01% 
2,00% 
2,00% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,57% 
2,59% 
2,60% 
2,60%
-0,29%
-0,29% 
-0,30% 
-0,30%
2,28% 
2,30% 
2,30% 
2,30%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,71% 
2,73% 
2,76% 
2,80%
-0,14% 
-0,14% 
-0,14% 
-0,15%
2,57% 
2,59% 
2,60% 
2,60%
Fast rente 3 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.06.2020 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,41% 
2,42% 
2,44% 
2,50%
-0,23% 
-0,24% 
-0,24% 
-0,25%
2,18% 
2,18% 
2,20% 
2,25%
14.01.2020 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30%
+0,18% 
+0,19% 
+0,19% 
+0,20%
2,41% 
2,42% 
2,44% 
2,50%
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,13% 
2,14% 
2,15% 
2,20% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30% 
-0,10% 
-0,09% 
-0,10% 
-0,10% 
2,13% 
2,14% 
2,15% 
2,20% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,41% 
2,42% 
2,44% 
2,50% 
-0,18% 
-0,19%
-0,19% 
-0,20% 
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10%
+0,34% 
+0,38% 
+0,38% 
+0,40%
2,41%
2,42% 
2,44% 
2,50%
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,32% 
2,32% 
2,34% 
2,40%
-0,28% 
-0,28% 
-0,30% 
-0,30% 
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,60% 
2,60% 
2,63% 
2,70%
-0,28% 
-0,28% 
-0,29% 
-0,30%
2,32% 
2,32% 
2,34% 
2,40%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
2,78% 
2,79% 
2,82% 
2,90%
-0,18% 
-0,19% 
-0,19% 
-0,20%
2,60%
2,60%
2,63%
2,70%
Fast rente 4 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
*Kvartalsvis 
Årlig 
*Endt bindingstid 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,20%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40%
22.02.2016 Månedlig 
*Kvartalsvis 
Årlig 
*Endt bindingstid 
2,20% 
2,21% 
2,23% 
2,30% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,20% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid 
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40% 
-0,09% 
-0,09% 
-0,09% 
-0,10% 
2,20% 
2,21% 
2,23% 
2,30% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,48% 
2,48% 
2,50% 
2,60% 
-0,19% 
-0,18% 
-0,18% 
-0,20% 
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,07% 
2,07% 
2,08% 
2,15% 
+0,42% 
+0,42% 
+0,42% 
+0,45%
2,48% 
2,48% 
2,50% 
2,60% 
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,34% 
2,34% 
2,37% 
2,45%
-0,28% 
-0,27% 
-0,29% 
-0,30%
2,07% 
2,07% 
2,08% 
2,15% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,61% 
2,62% 
2,64% 
2,75%
-0,27% 
-0,28% 
-0,27% 
-0,30%
2,34% 
2,34% 
2,37% 
2,45%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,84% 
2,84% 
2,87% 
3,00%
-0,23%
-0,22%
-0,23% 
-0,25%
2,61%
2,62%
2,64% 
2,75%
Fast rente 5 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.06.2020 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,40% 
2,41% 
2,43% 
2,55%
-0,18% 
-0,18% 
-0,18% 
-0,20%
2,22% 
2,23% 
2,25% 
2,35%
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid
2,22% 
2,23% 
2,25% 
2,35%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,40% 
2,41% 
2,43% 
2,55%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,31% 
2,32% 
2,34% 
2,45% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
2,22% 
2,23% 
2,25% 
2,35%
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,40% 
2,42% 
2,43% 
2,55%
-0,09% 
-0,10% 
-0,09% 
-0,10%
2,31% 
2,32%  
2,34% 
2,45%
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,58% 
2,59% 
2,61% 
2,75% 
-0,18%
-0,17% 
-0,18%
-0,20% 
2,40% 
2,42% 
2,43% 
2,55% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,18% 
2,18% 
2,20% 
2,30% 
+0,40%
+0,41% 
+0,41% 
+0,45%
2,58% 
2,59% 
2,61% 
2,75%
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,45% 
2,45% 
2,47% 
2,60%
-0,27% 
-0,27% 
-0,27% 
-0,30%
2,18% 
2,18% 
2,20% 
2,30% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,71%
2,72% 
2,75%
2,90%
-0,26% 
-0,27%
-0,28% 
-0,30%
2,45% 
2,45% 
2,47% 
2,60%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,89%
2,89%
2,92% 
3,10%
-0,18%
-0,17% 
-0,17%
-0,20%
2,71%
2,72% 
2,75% 
2,90%
Fast rente 7 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,35%
2,35% 
2,37% 
2,55% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,43% 
2,44% 
2,46% 
2,65% 
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
-0,10% 
2,35%
2,35% 
2,37% 
2,55% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75% 
-0,09% 
-0,08% 
-0,09% 
-0,10% 
2,43% 
2,44% 
2,46% 
2,65% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,68% 
2,69% 
2,72% 
2,95%
-0,16% 
-0,17% 
-0,17% 
-0,20% 
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,30% 
2,31% 
2,33% 
2,50%
+0,38% 
+0,38% 
+0,39% 
+0,45%
2,68% 
2,69% 
2,72% 
2,95%
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,56% 
2,57% 
2,59% 
2,80%
-0,26% 
-0,26% 
-0,26%  
-0,30%
2,30% 
2,31% 
2,33% 
2,50 %
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,81% 
2,82%
2,85% 
3,10%
-0,25% 
-0,25%
-0,26% 
-0,30%
2,56% 
2,57% 
2,59% 
2,80%
23.01.2015   Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,97% 
2,98% 
3,01% 
3,30%
-0,16%
-0,16% 
-0,16%
-0,20%
2,81%
2,82% 
2,85% 
3,10%

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.