Rentehistorikk for sparekonto med fastrente

Her kan du se hvordan renten på våre fastrentekontoer har utviklet seg.

Om du ønsker informasjon om rentehistorikk på produkter vi ikke lenger tilby kan du kontakte oss på mail om dette. 

Fast rente 3 måneder
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
23.02.2024 Kvartalsvis 5,15% -0.15% 5,00%
12.01.2024 Kvartalsvis 4,95% +0,20% 5,15%
02.11.2023 Kvartalsvis 4,85% +0,10% 4,95%
09.10.2023 Kvartalsvis - - 4,85%
Fast rente 6 måneder
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
23.02.2024 Halvårlig 5,25% -0,10% 5,15%
12.01.2024 Halvårlig 5,10% +0,15% 5,25%
02.11.2023 Halvårlig 5,00% +0,10% 5,10%
09.10.2023 Halvårlig - - 5,00%
Fast rente 1 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
10.05.2024 Årlig 4,60% +0,61% 5,21%
25.04.2024 Årlig 4,50% +0,10% 4,60%
12.01.2024 Årlig 5,30% -0,80% 4,50%
28.11.2023 Årlig 5,40% -0,10% 5,30%
02.11.2023 Årlig 5,10% +0,30% 5,40%
09.10.2023 Årlig 5,00% +0,10% 5,10%
19.09.2023 Årlig 4,90% +0,10% 5,00%
05.09.2023 Årlig 4,70% +0,20% 4,90%
14.07.2023 Årlig 4,65% +0,05% 4,70%
04.07.2023 Årlig 4,52% +0,13% 4,65%
15.06.2023 Årlig 4,35% +0,17% 4,52%
25.05.2023 Årlig 4,30% +0,05% 4,35%
28.04.2023 Årlig 4,15% +0,15% 4,30%
23.03.2023 Årlig 4,01% +0,14% 4,15%
24.11.2022 Årlig 3,89% +0,12% 4,01%
25.10.2022 Årlig 3,40% +0,49% 3,89%
27.09.2022 Årlig 3,10% +0,30% 3,40%
08.09.2022 Årlig 2,50% +0,60% 3,10%
08.07.2022 Årlig 1,80% +0,70% 2,50%
28.04.2022 Årlig 1,45% +0,35% 1,80%
23.11.2021 Årlig 1,25% +0,20% 1,45%

27.08.2020 Månedlig  
Årlig
2.13%  
2,15% 
-0,89% 
-0,90% 
1,24% 
1,25%
25.06.2020 Månedlig  
Årlig
2.37%  
2,40% 
-0,24% 
-0,25% 
2,13% 
2,15% 
15.01.2020 Månedlig  
Årlig
2.13% 
2,15% 
+0,24%  
+0,25% 
2,37%  
2,40% 
25.07.2017 Månedlig  
Årlig
1,98%  
2,00% 
+0,15%  
+0,15% 
2,13%  
2,15% 
22.02.2016 Månedlig 
Årlig 
2,08%  
2,10%  
-0,10% 
-0,10% 
1,98% 
2,00%  
28.01.2016 Månedlig  
Årlig 
2,13%  
2,15% 
-0,04% 
-0,05% 
2,08% 
2,10%  
21.01.2016 Månedlig  
Årlig 
2,35% 
2,35% 
-0,20%  
-0,19% 
2,13% 
2,15% 
29.07.2015 Månedlig 
Årlig 
1,98%  
2,00% 
+0,34%  
+0,34%  
2,33% 
2,35% 
25.03.2015 Månedlig
Årlig 
2,28%  
2,30% 
-0,29%  
-0,29%  
1,98%  
2,00% 
23.02.2015 Månedlig 
Årlig 
2,57%  
2,60% 
-0,29% 
-0,30% 
2,28%  
2,30% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,71%  
2,76% 
-0,14% 
-0,14% 
2,57% 
2,60% 
Fast rente 2 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.04.2024 Årlig 4,00% +0,55% 4,55%
12.01.2024 Årlig 4,25% -0,25% 4,00%
15.06.2023 Årlig 4,01% +0,24% 4,25%
24.11.2022 Årlig 3,93% +0,08% 4,01%
25.10.2022 Årlig 3,45% +0,48% 3,93%
27.09.2022 Årlig 3,15% +0,30% 3,45%
08.09.2022 Årlig 2,55% +0,60% 3,15%
08.07.2022 Årlig 1,83% +0,72% 2,55%
28.04.2022 Årlig 1,54% +0,29% 1,83%
23.11.2021 Årlig 1,29% +0,25% 1,54%

27.08.2020 Månedlig
Årlig
2,15%
2,18%
-0.87%
-0,89%
1,28%
1,29%
25.06.2020 Månedlig
Årlig
2,39%
2,42%
-0.24%
-0,24%
2,15%
2,18%
15.01.2020 Månedlig 
Årlig
2,15%
2,18%
+0,24%
+0,24
2,39%
2,42%
25.07.2017 Månedlig 
Årlig  
2,01% 
2,03% 
+0,14%  
+0,15% 
2,15% 
2,18% 
22.02.2016 Månedlig  
Årlig 
2,11%  
2,13% 
-0,10% 
-0,10% 
2,01%  
2,03%  
28.01.2016 Månedlig 
Årlig  
2,15%  
2,18%  
-0,04% 
-0,05% 
2,11% 
2,13% 
21.01.2016 Månedlig  
Årlig  
2,35% 
2,37%  
-0,20%  
-0,19%  
2,15%  
2,18% 
29.07.2015 Månedlig  
Årlig 
2,01% 
2,03% 
+0,34%  
+0,34% 
2,35% 
2,37%  
25.03.2015 Månedlig 
Årlig 
2,30%  
2,32% 
-0,29% 
-0,29% 
2,01%  
2,03%  
23.02.2015 Månedlig 
Årlig 
2,58% 
2,62% 
-0,28%  
-0,30% 
2,30% 
2,32% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,72% 
2,76% 
-0,06%
-0,14% 
2,58%
2,62% 
Fast rente 3 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.04.2024 Årlig 3,50% +0,80% 4,30%
12.01.2024 Årlig 3,90% -0,40% 3,50%
25.10.2022 Årlig 3,00% +0,90% 3,90%
08.09.2022 Årlig 2,60% +0,40% 3,00%
08.07.2022 Årlig 1,87% +0,73% 2,60%
28.04.2022 Årlig 1,58% +0,29% 1,87%
23.11.2021 Årlig 1,33% +0,25% 1,58%

27.08.2020 Månedlig 
Årlig 
2,18% 
2,20% 
-0,86% 
-0,87% 
1,32% 
1,33% 
25.06.2020 Månedlig 
Årlig 
2,41% 
2,44% 
-0,23% 
-0,24% 
2,18% 
2,20% 
14.01.2020 Månedlig  
Årlig 
2,23%  
2,25% 
+0,18%  
+0,19% 
2,41%  
2,44% 
25.07.2017 Månedlig 
Årlig 
2,04%  
2,06% 
+0,20%  
+0,20% 
2,23%  
2,25% 
22.02.2016 Månedlig 
Årlig 
2,13%  
2,15%  
-0,10%  
-0,10%  
2,04% 
2,06%  
28.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,23%  
2,25% 
-0,10%  
-0,10%  
2,13%  
2,15%  
21.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,41%  
2,44% 
-0,18% 
-0,19% 
2,23% 
2,25% 
29.07.2015 Månedlig 
Årlig 
2,04% 
2,06% 
+0,34% 
+0,38% 
2,41%
2,44% 
25.03.2015 Månedlig  
Årlig 
2,32%  
2,34% 
-0,28% 
-0,30% 
2,04% 
2,06% 
23.02.2015 Månedlig  
Årlig 
2,60% 
2,63% 
-0,28% 
-0,29% 
2,32% 
2,34% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,78% 
2,82% 
-0,18% 
-0,19% 
2,60%
2,63%
Fast rente 5 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
12.01.2024 Årlig 2,65% -0,15% 2,50%
08.07.2022 Årlig 1,92% +0,73% 2,65%
28.04.2022 Årlig 1,60% +0,32% 1,92%
23.11.2021 Årlig 1,36% +0,24% 1,60%

27.08.2020 Månedlig 
Årlig
2,22% 
2,25% 
-0,87% 
-0,89% 
1,35% 
1,36% 
25.06.2020 Månedlig 
Årlig 
2,40%  
2,43% 
-0,18%  
-0,18% 
2,22% 
2,25% 
25.07.2017 Månedlig 
Årlig
2,22% 
2,25% 
+0,20% 
+0,20% 
2,40% 
2,43% 
22.02.2016 Månedlig 
Årlig  
2,31% 
2,34% 
-0,10% 
-0,10% 
2,22% 
2,25% 
28.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,40% 
2,43% 
-0,09% 
-0,09% 
2,31%   
2,34% 
21.01.2016 Månedlig 
Årlig 
2,58%  
2,61% 
-0,18% 
-0,18%
2,40% 
2,43% 
29.07.2015 Månedlig  
Årlig 
2,18% 
2,20%  
+0,40% 
+0,41% 
2,58%  
2,61% 
25.03.2015 Månedlig  
Årlig 
2,45% 
2,47% 
-0,27% 
-0,27% 
2,18% 
2,20% 
23.02.2015 Månedlig 
Årlig 
2,71% 
2,75%
-0,26% 
-0,28% 
2,45%  
2,47% 
23.01.2015 Månedlig 
Årlig 
2,89%
2,92% 
-0,18%
-0,17%
2,71%
2,75% 

Åpne sparekonto hos Bluestep Bank

Å åpne en sparekonto hos Bluestep Bank er enkelt og trygt. Vi tilbyr noen av markedets beste og avgiftsfrie sparekonti med høy rente. 

La dine penger vokse - begynn å spare allerede i dag.