Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder tredde endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Rentehistorikk for sparekonto med fastrente

Her kan du se hvordan renten på våre fastrentekontoer har utviklet seg.

Obs: Det tilbys ikke lenger rentekapitalisering kvartalsvis eller etter endt bindingstid til nye fastrentekontoer som åpnes etter 17.09.2018.

Det tilbys heller ikke fastrentekontoer med varighet på 4 eller 7 år som åpnes etter denne datoen.

Fast rente 1 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid 
2,01% 
2,01% 
2,03% 
2,05%
+0,15% 
+0,15% 
+0,15% 
+0,15%
2,15% 
2,16% 
2,18% 
2,20%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,15% 
-0,10% 
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
2,01% 
2,01% 
2,03% 
2,05% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,15% 
2,16% 
2,18% 
2,20%
-0,04%
-0,05% 
-0,05% 
-0,05% 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,15% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,35% 
2,35% 
2,37% 
2,40% 
-0,20% 
-0,19% 
-0,19% 
-0,20% 
2,15% 
2,16% 
2,18% 
2,20% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
2,01% 
2,01% 
2,03% 
2,05% 
+0,34% 
+0,34% 
+0,34% 
+0,35% 
2,35% 
2,35% 
2,37% 
2,40% 
25.03.2015 Månedlig
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
2,30% 
2,30% 
2,32% 
2,35%
-0,29% 
-0,29% 
-0,29% 
-0,30% 
2,01% 
2,01% 
2,03% 
2,05% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,59% 
2,59% 
2,62% 
2,65%
-0,29%
-0,29% 
-0,30% 
-0,30%
2,30% 
2,30% 
2,32% 
2,35%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,73% 
2,73% 
2,76% 
2,80%
-0,14% 
-0,14% 
-0,14% 
-0,15%
2,59% 
2,59% 
2,62% 
2,65%
Fast rente 3 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindningstid
2,13% 
2,14% 
2,15% 
2,20% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30% 
-0,10% 
-0,09% 
-0,10% 
-0,10% 
2,13% 
2,14% 
2,15% 
2,20% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,41% 
2,42% 
2,44% 
2,50% 
-0,18% 
-0,19%
-0,19% 
-0,20% 
2,23% 
2,23% 
2,25% 
2,30% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10%
+0,34% 
+0,38% 
+0,38% 
+0,40%
2,41%
2,42% 
2,44% 
2,50%
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,32% 
2,32% 
2,34% 
2,40%
-0,28% 
-0,28% 
-0,30% 
-0,30% 
2,04% 
2,04% 
2,06% 
2,10% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,60% 
2,60% 
2,63% 
2,70%
-0,28% 
-0,28% 
-0,29% 
-0,30%
2,32% 
2,32% 
2,34% 
2,40%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid
2,78% 
2,79% 
2,82% 
2,90%
-0,18% 
-0,19% 
-0,19% 
-0,20%
2,60%
2,60%
2,63%
2,70%
Fast rente 4 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
*Kvartalsvis 
Årlig 
*Endt bindingstid 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,20%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40%
22.02.2016 Månedlig 
*Kvartalsvis 
Årlig 
*Endt bindingstid 
2,20% 
2,21% 
2,23% 
2,30% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
2,11% 
2,11% 
2,13% 
2,20% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis
Årlig 
Endt bindingstid 
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40% 
-0,09% 
-0,09% 
-0,09% 
-0,10% 
2,20% 
2,21% 
2,23% 
2,30% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,48% 
2,48% 
2,50% 
2,60% 
-0,19% 
-0,18% 
-0,18% 
-0,20% 
2,29% 
2,30% 
2,32% 
2,40% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,07% 
2,07% 
2,08% 
2,15% 
+0,42% 
+0,42% 
+0,42% 
+0,45%
2,48% 
2,48% 
2,50% 
2,60% 
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,34% 
2,34% 
2,37% 
2,45%
-0,28% 
-0,27% 
-0,29% 
-0,30%
2,07% 
2,07% 
2,08% 
2,15% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,61% 
2,62% 
2,64% 
2,75%
-0,27% 
-0,28% 
-0,27% 
-0,30%
2,34% 
2,34% 
2,37% 
2,45%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,84% 
2,84% 
2,87% 
3,00%
-0,23%
-0,22%
-0,23% 
-0,25%
2,61%
2,62%
2,64% 
2,75%
Fast rente 5 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig
Endt bindingstid
2,22% 
2,23% 
2,25% 
2,35%
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,40% 
2,41% 
2,43% 
2,55%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,31% 
2,32% 
2,34% 
2,45% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
-0,10% 
2,22% 
2,23% 
2,25% 
2,35%
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,40% 
2,42% 
2,43% 
2,55%
-0,09% 
-0,10% 
-0,09% 
-0,10%
2,31% 
2,32%  
2,34% 
2,45%
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,58% 
2,59% 
2,61% 
2,75% 
-0,18%
-0,17% 
-0,18%
-0,20% 
2,40% 
2,42% 
2,43% 
2,55% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,18% 
2,18% 
2,20% 
2,30% 
+0,40%
+0,41% 
+0,41% 
+0,45%
2,58% 
2,59% 
2,61% 
2,75%
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,45% 
2,45% 
2,47% 
2,60%
-0,27% 
-0,27% 
-0,27% 
-0,30%
2,18% 
2,18% 
2,20% 
2,30% 
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,71%
2,72% 
2,75%
2,90%
-0,26% 
-0,27%
-0,28% 
-0,30%
2,45% 
2,45% 
2,47% 
2,60%
23.01.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,89%
2,89%
2,92% 
3,10%
-0,18%
-0,17% 
-0,17%
-0,20%
2,71%
2,72% 
2,75% 
2,90%
Fast rente 7 år
Dato for endring Rentekapitalisering Tidligere rente Endring Ny rente
25.07.2017 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,35%
2,35% 
2,37% 
2,55% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20% 
+0,20%
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75%
22.02.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,43% 
2,44% 
2,46% 
2,65% 
-0,10%
-0,10%
-0,10% 
-0,10% 
2,35%
2,35% 
2,37% 
2,55% 
28.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75% 
-0,09% 
-0,08% 
-0,09% 
-0,10% 
2,43% 
2,44% 
2,46% 
2,65% 
21.01.2016 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid 
2,68% 
2,69% 
2,72% 
2,95%
-0,16% 
-0,17% 
-0,17% 
-0,20% 
2,52% 
2,52% 
2,55% 
2,75% 
29.07.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,30% 
2,31% 
2,33% 
2,50%
+0,38% 
+0,38% 
+0,39% 
+0,45%
2,68% 
2,69% 
2,72% 
2,95%
25.03.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,56% 
2,57% 
2,59% 
2,80%
-0,26% 
-0,26% 
-0,26%  
-0,30%
2,30% 
2,31% 
2,33% 
2,50 %
23.02.2015 Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,81% 
2,82%
2,85% 
3,10%
-0,25% 
-0,25%
-0,26% 
-0,30%
2,56% 
2,57% 
2,59% 
2,80%
23.01.2015   Månedlig 
Kvartalsvis 
Årlig 
Endt bindingstid
2,97% 
2,98% 
3,01% 
3,30%
-0,16%
-0,16% 
-0,16%
-0,20%
2,81%
2,82% 
2,85% 
3,10%

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.