Prisliste Del B

Oppdatert 10.05.2024

Bluestep Bank AB (publ), Filial Oslo har, siden lansering av spareprodukter i 2010, tilbudt konkurransedyktige renter uten avgifter eller kostnader (bortsett fra ved kontantuttak/kontantinnskudd/kansellering av betalingsoppdrag).


Maksimalt sparebeløp per kundeforhold er 2 000 000 NOK. Du kan ha mer enn én innskuddskonto, det er det totale innskuddet hos oss som ikke kan være mer en 2 000 000 NOK.

Rentesatser Sparekontoer

Sparekonto med flytende rente Rente*
SparekontoPluss 0,80 %
SparekontoFlex 4,12 % **

* Bluestep Bank tilbyr kun årlig kapitalisering, derfor er den nominelle renten den samme som den effektive renten
**Ved saldo under 50 000 kr er renten 0,80%

Sparekonto med Sparevalg Kapitalisering ved bindingstidens slutt Effektiv rente*
SparekontoPluss 3 måneder 5,00% 5,09 %
SparekontoPluss 6 måneder 5,15 % 5,22 %

*For samtlige fastrenteprodukter med bindingstid kortere enn 1 år kapitaliseres renten ved bindingstidens slutt. Den effektive renten tilsvarer den rentesatsen, som kreves for å gi samme avkastning ved årlig kapitalisering, med såkalt renters-rente-effekt, og anvendes for å jamføre sparekontoen med ulike kapitaliseringer.

Sparekonto med Sparevalg Årlig rente*
SparekontoPluss 1 år 5,21 %
SparekontoPluss 2 år 4,55 %
SparekontoPluss 3 år 4,30 %
SparekontoPluss 5 år 2,50 %

* Bluestep Bank tilbyr kun årlig kapitalisering, derfor er den nominelle renten den samme som den effektive renten.

Avgifter

Avgift Beløp
Avgift uttak 0 NOK
Avgift internettjeneste 0 NOK
Avgift kontantuttak 300 NOK
Avgift kontantinnskudd 300 NOK