Kan man få lån med deltidsstilling?

Mange nordmenn har jobber uten fast inntekt, som for eksempel vikarer, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Kan man egentlig få lån med en deltidsstilling? Dette gir vi svar på her.

Søke lån med deltidstilling - nyttig å vite

Selv om man ikke har heltidsjobb, kan det fortsatt være mulig å få innvilget lån. Men for de uten heltidsjobb er det noen ekstra ting man bør tenke på når man skal sende inn en lånesøknad. Siden man ikke har en heltidsjobb å vise til, må man nemlig fremlegge andre bevis på økonomisk stabilitet og varighet. Banker og långivere må gjøre en noe grundigere vurdering av inntekten over en lengre periode for de uten fast ansettelse sammenlignet med de med fast stilling, for å forsikre seg om at man har betalingsevne. Långiverne vil vurdere den helhetlige økonomiske situasjonen basert for eksempel på:

  • Kreditthistorikk: En god kredittscore er med på å vise hvor pålitelig man er når det kommer til å tilbakebetale gjeld, og er et viktig kriterium for å få innvilget lån.
  • Gjeldsgrad: Dersom man allerede har mye gjeld i forhold til inntekt, kan det bli vanskelig å få innvilget mer lån. En lav gjeldsgrad øker altså sjansene for godkjenning.
  • Inntektshistorikk: Dersom man kan vise til en stabil inntektshistorikk, er det en klar fordel. Da fremstår man som en pålitelig låntaker som har midler til å betale tilbake på lånet.
  • Alternative inntektskilder: Dersom man har andre inntektskilder i tillegg til den man tjener opp til selv, vil dette også bli tatt med i helhetsvurderingen. Det kan være styrkende for søknaden hvis man kan vise til andre stabile inntektskilder som kan dekke opp litt for perioder hvor hovedinntekten er lav.

For de som vil søke lån kan det i tillegg være nyttig å forberede en detaljert plan for hvordan lånet skal tilbakebetales, spesielt hvis inntektene varierer mye fra måned til måned. Dette beviser at man har styr på økonomien og kan øke sjansene for at lånesøknaden blir godkjent.

Søke lån som vikarer og midlertidig ansatt

For vikarer og midlertidig ansatte er det viktig å samle all mulig dokumentasjon som kan vise til stabile engasjementer og inntekt, selv om denne inntekten kommer fra forskjellige kilder. Noen banker og långivere kan vurdere lengden og antallet av slike ansettelser som en del av sin risikovurdering. 

Søke lån som frilans og selvstendig næringsdrivende

I likhet med vikarer og midlertidig ansatte, må også frilansere og selvstendig næringsdrivende vise til en bakgrunn med en stabil og helst økende inntekt. Historikken kan gjerne inkludere skattemeldinger og årsregnskap over en periode på flere år. Det kan også være styrkende for lånesøknaden dersom man kan vise til en solid kundeportefølje, pågående kontrakter og høy etterspørsel etter egen kompetanse.

Søke boliglån med deltidsstilling

Når det kommer til boliglån, er det viktig å kunne bevise sin betalingsevne på grunn av de store lånebeløpene som gjerne er involvert. For de uten fast ansettelse kan det kreves en større egenkapital og lavere gjeldsgrad enn for andre søkere. Også her vil det være avgjørende med dokumentasjon på inntektsstabilitet og evne til å håndtere økonomiske forpliktelser.

Søke refinansieringslån med deltidsstilling

Dersom man ønsker å søke refinansieringslån uten fast stilling er det også her viktig å fremvise dokumentasjon på stabil inntekt i tillegg til å gi en god oversikt over eksisterende gjeld og utgifter, for å øke sjansene sine for at lånet blir innvilget.

Bluestep Bank kan innvilge lån med deltidsstilling

Bluestep Bank forstår at ikke alle som trenger lån, har fast stilling. Vi ser på den helhetlige økonomiske situasjonen til hver enkelt, og tilbyr tilpassede løsninger for boliglån og refinansiering, selv i tilfeller der andre banker kanskje sier nei.

Representativt eksempel i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,55 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.622.146, totalt kr. 4.622.146.