Rotete økonomi kan påvirke mer enn bare lommeboken

Angst og depresjon kan være følgene av – men også årsaken til – at økonomien din er ute av kontroll.

Det kan være mange grunner til at du har mistet oversikt over din egen privatøkonomi. For en del kan det være mangel på kunnskap, for andre kan det være en livshendelse som har utløst problemet. Det er ikke engang sikkert størrelsen på gjelden er stor. Det største problemet er at du ikke har oversikt, noe som kan føre til ubehag.

– Et slikt ubehag kan utvikle seg til angst i større eller mindre grad. Ettersom angst er ubehagelig, motiveres vi derfor til å unngå det som er kilden til den, for eksempel ubetalte regninger. Noe som i utgangspunktet er enkelt å orde opp i, blir skjøvet til side, og utvikler seg til å bli et større problem – og enda mer angst, forklarer psykolog Fredrik Lian, som driver klinikken Lian & Fjell Psykologtjenester i Oslo.

For noen kan for eksempel terskelen for å åpne postkassen og se om det har kommet en regning, bli så stor at du etter hvert unngår postkassen helt i en lang periode. Først når angsten for konsekvensene av å ikke åpne postkassen blir store nok, blir den åpnet. Men da er den kanskje allerede gått til inkasso eller havnet hos Namsmannen.

Lian har spesielt kompetanse innen angst, depresjon og relasjonelle vansker. Han forklarer at det er veldig menneskelig å føle på et ubehag i forbindelse med penger, og at økonomiske problemer kan være belastende på ulike vis.

I enkelte miljøer kjennes det viktig å ha råd til å kjøpe fine ting og reise verden rundt – og noen knytter sin egen økonomi opp mot sin egen verdi.

– Når man blander økonomi med sosial kapital på den måten, handler ikke lenger problemet bare om penger, men om hvordan man ser seg selv og hvordan man tror andre oppfatter deg som menneske. Havner man i økonomisk uføre, kan det derfor påvirke noe mer grunnleggende hos oss, som selvbildet. I noen tilfeller er dette også en utløsende faktor til angst og depresjon, sier Lian.

Ta kontroll over angsten og økonomien

Angst og økonomiske problemer henger tett sammen, ifølge psykologen. Men hva som kommer først varierer – det ene kan utløse det andre. Mange av oss er ofte gode på å bagatellisere og feie ting under teppet, og ser kanskje ikke alltid tegnene til at en har mistet kontroll over sin egen økonomi.

– Legg merke til om tanken på økonomi eller postkassen vekker et ubehag i deg. Vær bevisst på om du kjenner et fysisk ubehag når du for eksempel snakker om penger, feriereiser eller investering i leilighet. Er det noe ekkelt ved å tenke på det?

Ikke alle er klar over at de har et problem før de stiller seg disse spørsmålene. Kanskje er det en grunn til at du har unngått å tenke på økonomi, og tenkt at dette er ikke er så viktig for deg.

– Løsningen for mange med økonomisk angst kan være ganske enkel: Ta tilbake kontrollen ved å få oversikt over utgifter, gjeld og inntekt. Usikkerhet er noe vi mennesker tåler svært dårlig – og er i seg selv en kilde til bekymring uro og engstelse. Selv om kontroll ikke endrer det økonomiske problemet i seg selv, er det beroligende og mestrende å ha oversikt. Du har også fått deg et godt utgangspunkt til å ta videre økonomiske grep. Økonomi kan faktisk være gøy, selv med dårlig råd, så lenge du har kontroll og oversikt, sier Lian.

Klikk her for å se hvordan vi kan hjelpe deg med refinansiering av gjeld og forbrukslån

Lånekalkulator for omstartslån

Beregne enkelt hvor lav månedskostnaden din kan bli hvis du refinansierer med et omstartslån hos oss.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,95% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.668.466, totalt kr 3.668.466