Skilsmisse – slik klarer du deg økonomisk

En separasjon eller skilsmisse er ikke bare en følelsesmessig utfordrende periode i livet – den kan også ha stor innvirkning på ens økonomi. Men å tenke på økonomi samtidig som man sliter med å komme seg videre i livet kan føles overveldende. For å gjøre det litt lettere har vi samlet noen nyttige tips for å håndtere de økonomiske aspektene ved en skilsmisse.

Når man skiller seg må man følge fordelingsprinsippene i ekteskapsloven, i tillegg til eventuelle betingelser i testamentet eller ektepakten dersom man har skrevet det. Det beste er å forberede seg økonomisk for en eventuell skilsmisse allerede før det skulle bli aktuelt. Det er for eksempel smart å ha noen oppsparte midler. Da blir det lettere å overleve økonomisk etter en skilsmisse og ha råd til de kostnadene som oppstår. 

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) har de fleste skilsmisser de siste årene skjedd i aldersgruppen 20–50 år. Dette er en periode i livet hvor mange har hjemmeboende barn, og det er vanlig med store boliglån. Ofte gjør dette skilsmissen både mer følsom og økonomisk utfordrende. Derfor er det viktig å samarbeide for at begge parter skal kunne komme greit ut av situasjonen. Dersom man har felles barn under 16 år, plikter man blant annet å møte til mekling for å lage en foreldresamarbeidsavtale. Under meklinger kan man få rådgivning om temaer som omsorg, bolig, samvær og forsørgelse.

Fra felles til individuell økonomi

Hvordan man håndterer den felles økonomien før skilsmissen vil ha stor innvirkning på hvilke økonomiske forutsetninger man har etter skilsmissen. Er fellesøkonomien ubalansert, kan det være vanskelig å klare seg økonomisk gjennom en skilsmisse. I verste fall kan det være en hindring for å bryte ut av et dårlig forhold. Hvis personen med lavere inntekt ikke har blitt kompensert på noen måte i løpet av forholdet, eller fått beskyttet egne eiendeler som individuell eiendom, kan det bli vanskeligere å klare de økte husholdningskostnadene som en skilsmisse ofte medfører.

Hvis en partner for eksempel tar en større del av foreldrepermisjonen og omsorgsdagene, eller jobber deltid for å ta større ansvar for barna, bør den andre kompensere for tapt inntekt på forskjellige måter. 

En likestilt økonomi gir trygghet for begge parter i et forhold. Hvis man kan unngå å havne i en økonomisk krise, blir det litt lettere å komme seg etter en skilsmisse. Det skaper mer rom for å håndtere alle følelsene man trenger å bearbeide under den endringen som en skilsmisse faktisk er.

Økonomiske tips ved skilsmisse

Når skilsmissen er et faktum, bør man skaffe seg et tydelig bilde av sin økonomiske situasjon. Dette inkluderer å samle all relevant informasjon om sine inntekter, eiendeler, gjeld og utgifter. Da får man en bedre forståelse av hvordan separasjonen vil påvirke ens økonomi.

 • Lag et budsjett
  For mange innebærer en separasjon eller skilsmisse en vanskeligere privatøkonomi. Boligkostnadene per person blir ofte høyere, i tillegg til at det nå kun er egen inntekt som skal dekke alle kostnadene i husholdningen. For å sjekke om økonomien kan klare seg etter en skilsmisse, er det viktig å lage et husholdningsbudsjett. Man kan begynne med å lage et budsjett for nåsituasjonen – altså den økonomiske situasjonen slik den er akkurat nå, hvor man kan identifisere utgifter som er for høye eller som kan fjernes.

  Deretter kan man lage et fremtidsbudsjett. Da får man bedre oversikt over hvor store løpende utgifter man kan håndtere i sitt nye liv. Her er tips og mal til hvordan sette opp budsjett. Det kan også være lurt å regne på kostnadene som skilsmissen medfører, som for eksempel flyttekostnader eller nye møbler.
 • Gjennomgå forsikringene
  Forsikringer er noe som kan være lett å glemme når man står midt i en omveltende skilsmisse. Man bør gå igjennom alle sine forsikringer for å skape økonomisk trygghet for seg selv og sin familie. Felles forsikringer må ofte deles opp, og derfor bør man ta stilling til hvem som skal betale for barnas forsikringer, og hvordan eventuelle erstatninger fra forsikringene skal utbetales. Dersom man har hverandre som begunstigede i visse forsikringer, må dette også oppdateres. Om man flytter til egen enebolig eller rekkehus etter skilsmissen, er det også viktig å huske på å tegne en husforsikring fra dag én. Hvis ikke kan det bli svært dyrt hvis noe uventet skulle skje.
 • Oppdater avtaler
  Å ha en bolig innebærer å ha mange forskjellige avtaler. Dette gjelder alt fra strøm og søppelhenting til bredbånd og strømmetjenester. Gå gjennom hvem som står som ansvarlig for alle de forskjellige avtalene og oppdater der det er nødvendig. Si opp abonnementer og avtaler som ikke lenger er nødvendige.

Skilsmisseoppgjør og skifteavtale

Når man skiller seg, skal man gjennom et skilsmisseoppgjør. Skilsmisseoppgjøret innebærer at man fordeler felles eiendeler og gjeld mellom seg, og skriver ned det man blir enige om i en skifteavtale. Man kan lage skifteavtalen selv, men husk at den er juridisk bindende med det samme den er signert. Derfor kan det være lurt å få juridisk hjelp med avtalen, selv om man er enige om fordelingen.

Deling av gjeld ved skilsmisse

Når man skiller seg, gjøres det som nevnt et skifteoppgjør for å regulere både felles eiendom og felles gjeld. Man har ikke ansvar for den andre ektefellens lån, som for eksempel studielån. Har man derimot tatt opp lån sammen og skrevet under på lånedokumentet begge to, deler man også ansvaret for betalingsforpliktelsen. Dersom kun den ene ektefellen har skrevet under, men man likevel deler på gjeldsansvaret fordi lånet ble tatt opp til det beste for fellesskapet, bør dette være spesifisert i en avtale for å gjelde. 

Søk finansieringsbevis og boliglån

Enten du drømmer om å kjøpe leilighet, hus eller fritidsbolig, kan et finansieringsbevis være et første steg på veien.

 • Uansett ansettelseform
 • Søk trygt og sikkert
 • Betalingsanmerkning betyr ikke automatisk avslag

Søk finansieringsbevis

Hvordan overta boliglånet ved skilsmisse?

Dersom man vil overta hele boliglånet ved en skilsmisse, må man oppfylle følgende krav:

 • Man trenger samtykke fra partneren for å overta boliglånet. Hvis man ikke blir enige om dette, må boligen selges.
 • Man må reforhandle lånet med banken sin. Egen økonomi må alene klare å dekke kostnadene ved boliglånet, samt tåle en renteoppgang på cirka tre prosentpoeng. Da beregnes en ny gjeldskvote som bestemmer nedbetalingsbeløpene. Med vår boliglånskalkulator kan man regne ut hvor stort boliglån man kan håndtere.
 • Banken kan eventuelt gi avdragsfrihet for en begrenset periode ved skilsmisse. Kontakt banken for en rådgivende samtale, og det vil bli gjort en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Hvordan overta bolig ved skilsmisse?

Hjemmet er en viktig trygghet i livet, og det er et vanlig å ønske å bli boende i den felles boligen ved skilsmisse. Hvis en skal beholde den felles boligen når man skiller seg, må man sammen bli enige om det. Den ene parten må derfor godkjenne at den  andre overtar boligen. Siden dere eier boligen sammen, må den parten som overtar boligen kompensere den andre parten økonomisk.

Dersom man har mulighet til å overta den felles boligen ved skilsmisse ved at man har samtykke fra partner og klarer å betale lånet på egen hånd, er det flere praktiske aspekter å tenke på. Hvis lånebetalingene gjøres fra en felles bankkonto med autogiro eller fast overføring, må man endre kontoen for betaling. Dette gjør man enkelt ved å kontakte banken. Man må også gjennomgå forsikringene man har for boligen og forsikre seg om at det nå kun er den som overtar boligen som er forsikringstaker.

Kan man bli boende i leieboligen ved skilsmisse?

Dersom man bor sammen i en leiebolig, er det ofte mulig for den ene parten å bli boende i leieboligen. Hvem som får beholde leieboligen bestemmes av omstendighetene. Det enkleste er hvis man selv blir enige om hvem som skal bli boende. Utleieren må imidlertid godkjenne personen som leietaker.

Dersom begge ønsker å bli boende og man har skaffet boligen sammen, er hovedregelen at den personen som har størst behov for boligen får bli boende. Hvis den ene hadde leieboligen før man flyttet sammen, har vanligvis ikke den andre rett til å bli boende. Hvis det er felles barn i bildet, kan en partner likevel få rett til å overta boligen selv om den andre har skaffet den selv, dersom førstnevnte eksempelvis skal ha barna mest hos seg. En ektepakt kan klargjøre hvordan slike omstendigheter skal veie inn.

Kan jeg få hjelp med bolig ved skilsmisse?

Hvis man av ulike årsaker ikke kan beholde den felles boligen ved skilsmissen, må man finne seg en ny bolig. Hvis det er barn i husholdningen, vil man ofte ønske å bli boende i samme område for at barna skal slippe å bytte skole og miljø. Hvis man planlegger å flytte så langt bort at det påvirker en smidig overlevering av barn eller påvirker barnas trivsel, må man ha godkjennelse fra den andre forelderen før man signerer en kontrakt for en ny bolig.

Å ordne med en ny bolig kan bli spesielt tøft for den økonomisk svakere parten. For aleneforeldre spesielt kan det være vanskelig å få økonomien til å strekke til for et boligkjøp. Da kan det være verdt å vurdere muligheten for å kjøpe en bolig med hjelp fra en forelder. Det blir enklere å få boliglån når man er to og kan kombinere ressurser.

Vi i Bluestep Bank kan bistå med rådgivning i alle livssituasjoner - også skilsmisse. Ta kontakt dersom du har spørsmål angående gjeld under samlivsbrudd.

Representativt eksempel i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,55 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.622.146, totalt kr. 4.622.146.

Laster