Hva er et lån med sikkerhet?

Et lån med sikkerhet, for eksempel et boliglån, er et lån der banken har en garanti i tilfelle lånet ikke kan tilbakebetales av låntakeren. Når det gjelder boliglån, er boligen en sikkerhet som banken kan ta for å innfri et lån som ikke betales. Et lån med sikkerhet innebærer derfor mindre risiko for banken, i motsetning til et lån uten sikkerhet. Derfor har disse lånene også lavere rente og gebyrer i forhold til lånets størrelse. De har også en lengre nedbetalingstid.

Et lån uten sikkerhet har vanligvis en høy årlig rente, høye gebyrer i forhold til lånets størrelse og kort nedbetalingstid. Les mer om sikret og usikret gjeld her.