Arver man gjeld?

Det korte svaret på spørsmålet om man arver gjeld er: Nei, man arver ikke gjeld i Norge. Det kan likevel være tilfeller hvor man gjør det, eller ulike situasjoner som vil kunne påvirke arven din og dermed også økonomien din. Her svarer vi på vanlige spørsmål om hva som skjer med gjeld når en som står deg nær går bort. 

Generelt sier Arveloven at man ikke automatisk arver gjeld. Imidlertid kan det være tilfeller eller situasjoner hvor man likevel gjør det, som for eksempel at du på forhånd har signert en avtale om å arve gjelden eller at du ønsker å arve gjelden, fordi formuen overstiger gjelden.

Arv og gjeld

Når en person med private gjeldsforpliktelser dør, brukes eventuelle eiendeler i dødsboet til å betale gjelden. Dermed kan gjeld påvirke størrelsen på arven. Hvis en nærstående dør, blir du medeier i dødsboet sammen med andre arvinger. Et dødsbo inneholder alle eiendeler og gjeld som den avdøde etterlater seg. Eiendeler inkluderer penger og alle eiendeler som har en pengeverdi. Dette kan være bolig, bil, møbler, smykker og lignenede. Eventuell gjeld som etterlates etter den avdøde, for eksempel lån, skal betales med de eiendelene som finnes i dødsboet. Finnes det ingen eiendeler i det hele tatt, blir eventuell gjeld strøket. Når all gjeld i et dødsbo er betalt, kan arvingene dele eiendelene gjennom en arvefordeling. 

Barn arver ikke foreldrenes gjeld

Ifølge Arveloven arver du aldri andres gjeld. Hvis foreldrene dine har gjeld når de dør, arver du derfor ikke deres gjeld. Gjelden reguleres med eventuelle eiendeler som finnes i dødsboet, hvor både penger og all type eiendom regnes som eiendeler. Hvis det ikke er noen eiendeler i dødsboet, blir gjelden strøket. Du arver derfor ikke foreldrenes gjeld, men gjelden trekkes fra det som ville vært din arv.

Arver ektefeller hverandres gjeld?

Du arver ikke individuell gjeld fra din ektefelle eller samboer. Derimot kan det, hvis en partner i en felles husholdning har privat gjeld når vedkommende dør, likevel påvirke deg. Gjelden regnes med i delingen av felles eiendeler som gjøres etter dødsfallet. I en slik fordeling deles felles eiendom opp og felles lån trekkes fra felles eiendeler.

Er dere gift, påvirkes arveretten. Hvis ektefellen din ved sin død har individuell gjeld som overstiger eiendelene, betyr det rett og slett at det ikke er noen eiendeler å arve. Gjennom en ektepakt kan dere regulere hva som skal regnes som individuell og felles eiendom.

Søk finansieringsbevis og boliglån

Enten du drømmer om å kjøpe leilighet, hus eller fritidsbolig, kan et finansieringsbevis være et første steg på veien.

  • Uansett ansettelseform
  • Søk trygt og sikkert
  • Betalingsanmerkning betyr ikke automatisk avslag

Søk finansieringsbevis

Arver en samboer gjeld?

For samboere må individuell gjeld i første omgang løses av den enkeltes eiendeler. Hvis den gjeldstyngende sine eiendeler ikke er tilstrekkelige for å løse gjelden, trekkes beløpet fra det eventuelle overskuddet som oppstår i fordelingen av eiendeler. For å unngå at den slik situasjon skal oppstå er det lurt å inngå en samboeravtale som forhindrer at man har felles gjeldsansvar for private lån. Det er også fordelaktig å forsøke og opprettholde en stabil økonomi mens dere begge lever sammen. Dette kan blant annet gjøres ved å sette opp et husholdningsbudsjett.

Hvis dere har felles gjeld, er det imidlertid et solidarisk betalingsansvar for denne gjelden. Dette kan for eksempel være et felles boliglån, hvor banken kan kreve at dødsboet betaler hele summen. For å unngå denne risikoen kan det være lurt å tegne en lånebeskyttelse. En lånebeskyttelse kan beskytte gjenlevende ved å stryke en del av lånet hvis en av låntakerne dør. Hvor stor del av lånet som strykes av, avhenger av nivået du har valgt i forsikringen.

Laster