Slik redder du økonomien din under samlivsbrudd og skilsmisse

Dere har prøvd alt, men til slutt gikk det ikke lenger: Du og din kjære velger å gå fra hverandre. I tillegg til å være en følelsesmessig påkjenning vil et samlivsbrudd for de fleste gi store konsekvenser for begges økonomi.

Statistikk viser at kvinner taper mest på samlivsbrudd og skilsmisser. Årsaken er at de ofte overlater det meste av det som har med økonomi å gjøre til mannen. Et godt tips er at begge parter er godt kjent med den økonomiske situasjonen, slik at dere har kontroll dersom dere skulle gå fra hverandre.

Selv om det kan være vanskelig å snakke om økonomi når forholdet går bra, er det enda vanskeligere å gjøre det etter at dere har bestemt å gå fra hverandre. Derfor er det smart å ha kontroll på økonomien fra den dagen dere flytter sammen.

Om det er for sent å snakke sammen fordi du allerede er midt i et brudd, er det likevel mye du kan gjøre nå for å sikre deg økonomisk når dere flytter fra hverandre – og etterpå. 

Gift eller samboere?

Er dere gift er hovedregelen at man har felleseie. Det er regulert av ekteskapsloven. Har for eksempel en av dere bidratt gjennom å passe barna og være hjemme, kan dette i noen tilfeller likestilles med å være i lønnet arbeid.

Men, det finnes ingen egen samboerlov. Som samboer anbefales det derfor å ha en samboerkontrakt. Dette kan være spesilet viktig der det er en skjevfordeling i eierskap i boligen og inntekt. Husk også at om du jobber deltid, vil du få færre pensjonspoeng. Det kan derfor være en god ide at kontrakten omfatter hvordan dette skal kompenseres.

Samboerkontrakten inneholder normalt hvordan bolig, hytte, bil og andre eiendeler skal fordeles. I tillegg er det vanlig å fordele ansvaret for lån, gjeld og forsikringer.

Du finner skjema til samboerkontrakt i de fleste nettbanker, eller om du søker på nettet.

Hva med barna?

Både gifte og samboende har begge foreldreansvar for felles barn. Det kan likevel være greit å formalisere foreldreansvaret, samværsretten og barnas bosted etter bruddet – dette kan stå i samboerkontrakten. Her bør også økonomiske bidrag og andre kompensasjoner inn.

For å bidra til en bedre økonomi har NAV flere ordninger: Får du eneansvar, kan du få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg. Dette gjelder også dersom dere for eksempel har to barn og delt bosted.

Det viktigste i dette er likevel ikke økonomien, men at du bruker tid med barna dine og forteller hva som har skjedd. Svar på alle spørsmål så godt det lar seg gjøre, og ikke fall for fristelsen til å snakke dårlig om eksen din. Det vil før eller siden falle tilbake på deg selv. Dersom det er konflikter, skal barna skjermes.

Bli enige om hva dere skal si, slik at barnet har én historie å forholde seg til. Og – det er viktig å fortelle barna at bruddet ikke er deres skyld. Respekter og forstå følelsene de får, og gi barna tid til å bearbeide dem.

Hvem eier hva?

Som hovedregel tar man med seg ut det man tok med seg av verdier inn i samboerskapet eller ekteskapet – det som er skapt av verdi og anskaffet mens dere bodde sammen, er felles. Her er det viktig at du ikke går i leiefellen, altså at du betaler husleie over flere år uten at du eier boligen. Da får du utgiftene, mens partneren din får verdistigningen.

Om du har mulighet er det lurt å kjøpe seg inn i felles bolig, da vil du ta del i verdistigningen. Her er det viktig at du ikke går i fellen og betaler forbruk, mens partner betaler for bolig. Dette vil kunne være ugunstig ved et brudd.

Hvis mulig, er det beste å ha en like stor eierandel i boligen. Da blir du sikret økonomisk dersom dere går fra hverandre, både fordi du har fått med deg verdistigningen og du kan kjøpe ny bolig – eller kjøpe ut partneren din.

Har du oversikt over utgifter, lån og gjeld?

Selv om du nå går fra to inntekter til én, vil du oppleve at mange av utgiftene likevel er de samme. I tillegg til nytt bosted må du kanskje kjøpe ny bil og nye møbler. Det betyr at du får mindre å rutte med, og forbruket må justeres deretter. Derfor er det smart at du setter opp et budsjett.

Har dere andre lån enn boliglånet? Et godt tips er å betale ned på de lånene med høyest rente først.Har dere andre lån enn boliglånet? Mange blir overrasket etter at forholdet er over og finner ut at de hadde mer i gjeld enn de trodde. Et godt tips her er å ikke betale ned på de største lånene først, men de med høyest rente.

Dersom du ikke klarer å betjene den samlede gjelden din, kan du søke banken om å få lavere rente, avdragsfrihet, betalingsutsettelse eller forlenget nedbetalingstid. Ulempen er at banken kan si nei, spesielt når de ser at du nå er i en husholdning med bare én inntekt.

Omstartslån og boliglån hos Bluestep

Har banken sagt nei? Hos Bluestep bank kan du søke om lån til bolig eller omstartslån. Med et omstartslån kan du innlemmer små dyre lån i boliglånet – for mange vil dette gi lavere utgifter. Fyll ut skjemaet som ligger lenger nede på siden, så kontakter vi deg når du ønsker.

I Bluestep Bank gjør vi en individuell vurdering av din fremtidige situasjon og betjeningsevne. Uansett om du ønsker omstartslån eller boliglån – ser vi at du har mulighet til å betjene lånet, kan vi gi deg muligheten til å få en mer forutsigbar og håndterlig økonomi.

Lånekalkulator for omstartslån

Beregne enkelt hvor lav månedskostnaden din kan bli hvis du refinansierer med et omstartslån hos oss.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,95% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.668.466, totalt kr 3.668.466