Kategorier

Kan jeg endre forfallsdatoen på min avtalegiro?

Du kan endre forfallsdato ved å kontakte oss på telefon 21 30 52 90 eller mail lanadmin@bluestep.no. Det koster ingenting å endre forfallsdato.

Derimot kan første termin etter endring av forfallsdato være høyere eller lavere enn vanlig, da beløpet blir påvirket av antall rentedager mellom betalinger og terminbeløpet inkluderer rente t.o.m. dagen før forfallsdato. Endrer du for eksempel forfallsdato fra 15. til den 25. betaler du rente for de 10 ekstra dagene mellom regninger den neste måneden. Endrer du forfallet fra den 25. til 15. blir den første terminen etter endringen lavere da det blir 10 færre rentedager å betale mellom regninger.