Kategorier

Jeg har AvtaleGiro, men terminen er ikke trukket

  • For at en betaling skal gjennomføres må hele belastningsbeløpet være tilgjengelig, kontroller at du har nok dekning på kontoen AvtaleGiroen bli trukket fra.
  • Skulle forfallsdatoen lande på en lørdag, søndag eller rød dag, vil AvtaleGiroen bli trukket førstkommende virkedag.
  • Trekkgrensen er lavere enn terminbeløpet. Du kan endre dette selv i nettbanken din eller ved å kontakte banken din for hjelp.
  • Av ulike årsaker kan det blir forsinkelser i trekk av termin, men det blir gjort daglig forsøk på å trekke terminbeløpet i 4 virkedager etter forfall. Dermed råder vi å vente 4 virkedager før du eventuelt forsøker å betale manuelt.
  • Har du behov for å betale manuelt, men mangler betalingsinformasjon kan du ringe låneadministrasjonen på telefon 21 30 52 90 eller sende mail til lanadmin@bluestep.no