Tips til deg som skal flytte sammen med partner og bonusbarn

Å flytte sammen kan berike livet på mange måter. Det innebærer en stor forandring for alle parter, spesielt når barn er involvert. For at samboerskapet skal fungere så godt som mulig, er det viktig å planlegge og ta hensyn til en rekke ulike aspekter. Vi går gjennom noen viktige overveielser som du kan ta med deg når planlegger å flytte sammen med partner og barn.

Det kan være helt fantastisk å bli samboere. Man kan ha filmkveld hver dag, hele uken. Du har noen å lage middag med, og du trenger ikke lenger å gjøre alt husarbeidet selv. Det kan imidlertid også være utfordringer som det er lurt å snakke om før man flytter sammen. For at samboerskapet skal fungere, er det viktig å være enige om praktiske ting som økonomi, rengjøring, oppdragelse og ansvarsfordeling.

Er dere klare for å flytte sammen?

Når bør man flytte sammen? Hvordan vet vi om vi er klare for denne forandringen? Det er ofte mange tanker som svirrer når spørsmålet begynner å bli aktuelt. Romantiske drømmer om en koselig hverdag sammen kan lett gå i knas hvis man ikke tar hensyn til praktiske realiteter.

Derfor er det viktig at dere snakker sammen om alt som har med samboerskapet å gjøre før dere tar steget å flytte sammen. En felles forståelse kan også bidra til å overvinne eventuell frykt for å bli samboere.

Diskuter viktige grunnsteiner i et samboerskap, som økonomi, husarbeid, regler og innredning. Bli enige om hvordan dere vil ha det i deres husholdning. Hvis dere kan finne en felles forståelse på alle disse områdene, har dere gode forutsetninger for at samboerskapet vil fungere godt også på lang sikt.

Økonomi

Det å flytte sammen er ofte økonomisk gunstig, men for at forholdet skal fungere på lang sikt, er det essensielt at økonomien ikke er den avgjørende faktoren. Når det er sagt, er det økonomiske aspektet selvfølgelig viktig.

Dere bør bestemme hvordan den samlede økonomien skal se ut, og hvordan utgiftene skal fordeles. Tenk over i hvor stor grad økonomien skal være felles, ikke bare når det gjelder husleie, men også for andre utgifter. Skal for eksempel matkontoen være felles, selv om den inkluderer kostnader til bonusbarnas mat? Å bestemme hvem som betaler for hva, er viktig for å forebygge fremtidige konflikter.

Å ha en felles bankkonto for felles utgifter kan være en praktisk metode for å skape struktur og få god oversikt. Det finnes også mange andre tips dere kan dra nytte av hvis dere ønsker en mer likestilt økonomi i hjemmet.

Hvilke regler skal gjelde i husholdningen?

Når dere flytter sammen, er det ofte ulike rutiner og preferanser som møtes og må tilpasses. Diskuter ting som hvor ofte det skal ryddes, om dere skal dele alle oppgaver i hjemmet likt, eller om dere tar hovedansvaret for ulike oppgaver. Hvem lager mat, vasker opp, vasker klær og støvsuger? Å sette opp et skjema med alle oppgavene kan være en god måte å komme i gang med felles rutiner på.

Dere må også være enige om hvordan dere forholder dere til slikt som gjester, fester og egentid. Hvor ofte ønsker dere å ha gjester? Kan man ha arrangementer uten partneren til stede? Hvor stort er behovet for egentid? Dere trenger ikke være enige om alt, men hvis dere forstår hverandres behov og preferanser, blir det lettere å komme overens.

Innredning – et spørsmål om smak og behag

Det er ofte spennende å innrede et nytt felles hjem sammen. Men hva gjør vi med den store kommoden som er en verdifull familieskatt for den ene parten, men stygg og umoderne for den andre? Hvilke bilder skal henges opp på veggene? Hvilke møbler skal beholdes, og hvilke kan selges? Snakk sammen, og prøv å finne kompromisser som fungerer for dere begge. Alle skal trives og føle seg hjemme i boligen.

Søk finansieringsbevis og boliglån

Enten du drømmer om å kjøpe leilighet, hus eller fritidsbolig, kan et finansieringsbevis være et første steg på veien.

  • Uansett ansettelseform
  • Søk trygt og sikkert
  • Betalingsanmerkning betyr ikke automatisk avslag

Søk finansieringsbevis

Flytte sammen i en felles bolig

Når dere flytter sammen i en felles bolig, enten det er en bolig en av dere allerede har, eller en ny felles bolig, er det viktig å vite hva som skjer hvis samboerskapet ikke varer. Det kan være lett å glemme når alt bare føles morsomt og herlig. For å skape trygghet for dere begge, er det lurt å skrive en samboerkontrakt. Ikke glem å melde adresseendring til Folkeregisteret, så begge er registrert på riktig adresse.

Flytte sammen i leid leilighet

Hvis dere flytter sammen i din eller samboerens leide leilighet, må dere gi beskjed til utleieren. Dere trenger ikke be om godkjenning. 

Flytte sammen i en borettslagsleilighet

Hvis dere flytter sammen i en borettslagsleilighet eller en enebolig en av dere allerede eier, kan det være ekstra viktig å bestemme hvordan dere skal fordele bokostnadene. Ikke glem at den parten som ikke eier boligen heller ikke har rett til en del av den ved et eventuelt brudd. For å unngå at noen går tomhendt ut av forholdet, kan det være et alternativ å kjøpe seg inn i samboerens bolig.

Å flytte sammen med bonusbarn

Å flytte sammen med barn og bonusbarn kan være komplisert, og krever tålmodighet og fleksibilitet. Vær forberedt på at det vil komme utfordringer, og vær åpne for å tilpasse dere endringene som kan oppstå underveis. Ikke ha det for travelt – det er viktig at barna får bli kjent med sin bonusforelder i fred og ro.

For at den nye familien skal fungere sammen, er det viktig å prioritere barnas behov i overgangen til et nytt felles hjem. Gi dem rom til å uttrykke følelsene sine, og vær tydelig på de endringene som vil skje. Inkluder barna i planleggingen av det nye bomiljøet deres, slik at de føler seg inkludert og trygge. La dem komme med egne forslag og ideer om alt fra innredning  og interiørdetaljer til nye rutiner.

Regler og oppdragelse av bonusbarn er ofte et sensitivt tema. Som bonusforelder er det viktig å være både lydhør og åpen for kompromisser. Diskuter dere gjerne fram til en felles holdning allerede før innflyttingen. 


Bluestep Bank hjelper flere

Vi er en moderne bank som ikke er fastlåst i tradisjonelle rammeverk og maler. Ved å fokusere mer på nåverende betalingsevne fremfor ansettelsesform eller tidligere kreditthistorikk, kan vi gi flere muligheten til å få boliglån. I tillegg til boliglån tilbyr vi også opplåning og mellomfinansiering.

Laster