Hva skjer hvis man ikke betaler lån?

Det kan føles tung å befinne seg i en økonomisk knipe, og særlig dersom gjelden stadig øker.

Om du først har fått problemer med å betale ned lånet, tar det gjerne ikke lang tid før du havner i en negativ, økonomisk spiral det er vanskelig å komme seg ut av. Renter og purregebyr begynner å løpe ganske så fort, og gjelden vokser seg stadig større.

Purregebyr og renter gjør lånet dyrere

Det første som skjer er at du vil motta et purregebyr fra banken og en oppfordring om å betale. Et purregebyr er ikke så dyrt i seg selv, men over tid kan det begynne å svi i lommeboka. I tillegg kommer ofte renter som legges oppå den vanlige renten (forsinkelsesrente), og da kan det fort bli kostbart.

Rentene øker for hver dag du ikke betaler det skyldige beløpet, og lånet vokser seg da større i et hurtig tempo. Lånet som allerede var vanskelig å betale ned, har plutselig blitt enda mer uhåndterlig.

Inkassovarsel og konsekvenser

Om du da ikke har mulighet til å betjene lånet og de påfølgende rentene og gebyrene, vil du få tilsendt et varsel om inkasso. Betaler du fortsatt ikke innen en gitt tid blir det opprettet et inkassokrav. 

Et ubetalt inkassokrav kan igjen resultere i en betalingsanmerkning, trekk i lønn eller trygd, eller tvangssalg av gjenstander eller eiendom. Det er i sistnevnte tilfeller at namsmannen kommer inn.

Les også: Har jeg betalingsanmerkning? Slik sjekker du selv

Dersom du skulle havne i en slik situasjon, betyr ikke det at du står fullstendig på bar bakke. Tvangssalg av eiendom skjer ytterst sjeldent, og dersom du blir trukket i lønn eller trygd vil du få beholde nok til å dekke nødvendig livsopphold for deg selv og eventuell familie.

Hva betyr intet til utlegg?

Om du ikke har tilstrekkelig med verdi i lønn, trygd, gjenstander eller eiendom blir det registrert “intet til utlegg”. Det betyr at namsmannen ikke kan kreve inn penger eller eiendeler på det aktuelle tidspunktet.

Dersom din økonomiske situasjon endrer seg til det bedre i løpet av de neste 10 årene, vil kreditorene derimot kunne forsøke å innhente skyldig beløp på nytt.

Det er fordi foreldelsesfristen utsettes til 10 år (i motsetning til vanlig periode på 3 år), når namsmannen kommer på banen. I enkelte tilfeller kan foreldelsesfristen også utsettes ytterligere.

Er det noe du kan gjøre før det går for langt?

Det kan føles håpløst og frustrerende å befinne seg i en situasjon hvor gjelden stadig vokser, og du beveger seg stadig dypere i en negativ, økonomisk spiral. Likevel er det flere grep du kan ta som vil bedre situasjonen, og hjelpe deg opp på bena igjen.

For det første er det viktig å ikke ignorere purringer og krav, det vil fort gjøre problemene enda verre. Du må derimot sette deg ned og skaffe et overblikk over situasjonen.

En måte å bli kvitt gjeld på, er ved den såkalte snøballmetoden. Dette er likevel en treg og dyr måte å komme seg ut av gjeldsknipa på, og uansett bør du først kontakte banken for å forhøre deg om mulighetene dine.

I møte med banken er det viktig å være ærlig og vise endringsvillighet. Dette setter bankene pris på, og vil ofte forsøke å lette situasjonen.

Lånekalkulator for refinansiering

Beregne enkelt hvor lav månedskostnaden din kan bli hvis du refinansierer med et omstartslån hos oss.

Laster

Representativt eksempel i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,55 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.622.146, totalt kr. 4.622.146. Vennligst les om våre refinansieringsrenter og vår refinansieringskalkulator hvis du vil vite mer.