Slik skaper du økonomisk likestilling i hjemmet

Å skape en likestilt økonomi sammen med partneren din er en måte å vise omtanke og kjærlighet på. Det blir mer rettferdig, og gir bedre forutsetninger for at begge kan sikre sin økonomiske trygghet – uansett hva som skjer i fremtiden. Men det er lett å bli stående fast i tradisjonelle kjønnsroller både når det gjelder husarbeid og økonomi. Her er noen tips til hvordan dere kan unngå fellene, og få en mer likestilt økonomi i husholdningen.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel er det fortsatt betydelige økonomiske forskjeller mellom menn og kvinner. Dette skyldes ikke bare at menn tjener mer i gjennomsnitt. Kvinner jobber oftere deltid, tar ut størstedelen av foreldrepermisjonen og sykedagene for barn og utfører mer ulønnet husarbeid. Dette er faktorer som påvirker økonomien gjennom hele livet. Derfor har vi fortsatt en vei å gå før vi oppnår full økonomisk likestilling i Norge.

Hver husholdning bestemmer selvfølgelig selv hvordan de vil håndtere økonomien og arbeidsfordelingen, men det er viktig å være klar over konsekvensene av de valgene man tar. Da blir det lettere å identifisere eventuelle ulikheter, og kompensere for disse.

Delt økonomi på ulike måter

For å få en likestilt økonomi i husholdningen, er det enkleste å etablere en form for felles økonomi. Det finnes flere ulike tilnærminger, og det må ikke nødvendigvis innebære at alle inntekter og utgifter er felles. De fleste mener likevel at det er rettferdig at den som tjener mest også betaler mer i den felles økonomien.

Noen velger å sette inn alle inntekter på en felles konto. Da blir også alle utgifter felles. Mens andre beholder deler av sin egen inntekt på egen konto til eget bruk. Uansett hvordan dere gjør det, bør dere ha både individuelle lønnskontoer og en felles bankkonto for felles utgifter. 

En proporsjonalt delt økonomi

Alternativ 1

En måte å skape en rettferdig felles økonomi, er å bidra prosentvis av sin inntekt til felleskontoen. Legg sammen inntektene deres og beregn deretter prosentandelen for hver inntekt. Hvis du for eksempel tjener 55 % av husholdningens totale inntekt, dekker du også 55 % av de felles utgiftene.

Alternativ 2

Hvis du synes det blir vanskelig å regne ut prosentandeler, finnes det en annen enkel måte å skape en proporsjonalt delt økonomi på. Start med å beregne hvor store felles utgifter dere har. Legg sammen inntektene og trekk deretter fra de felles utgiftene. Det som blir igjen, deler dere likt. Her er et regneeksempel: Hvis dere har en samlet inntekt på 50 000 kr, og 40 000 kr i felles utgifter, blir det 10 000 kr igjen. Da får dere 5000 kr hver å bestemme over selv. Dette kan være en grei metode for å unngå konflikter rundt kostnader til fritidsinteresser, klær og andre personlige utgifter.

En bank for flere

For oss er din nåværende betalingsevne viktigere enn din økonomiske bakgrunn og ansettelseform. Betalingsanmerkninger trenger heller ikke å være et hinder.

Søk finansieringsbevis

Kompenser for lavere inntekt

Det finnes flere måter å skape rettferdighet i en relasjon hvor økonomien er ulik. Hvis den ene parten i husholdningen har betydelig lavere inntekt over en lengre periode, vil denne personen få lavere pensjon. På kort sikt kan det være økonomisk fordelaktig at den med lavere lønn tar en større del av sykedager for barn og foreldrepermisjon. Personen med høyere lønn kan kompensere for tapt inntekt ved å spare til pensjon for sin partner.

Den som tjener mer, kan også bidra mer til annen sparing. Dette kan være både individuell sparing og sparing til felles mål. Ved å skape en likestilt økonomi både for daglige utgifter og langsiktig sparing, skaper man trygghet for den parten som er økonomisk svakere. Uten en likestilt økonomi kan det være vanskelig å bryte ut av forholdet rent økonomisk.

Det er ofte kvinner som har lavere inntekt, ikke minst fordi de ofte tar en større del av foreldrepermisjonen og sykedager for barn. Å få barn kan derfor bli en økonomisk felle, spesielt for kvinner. Det er en risiko for at kvinner blir værende i dårlige eller til og med voldelige forhold på grunn av manglende økonomisk selvstendighet og mulighet til å skaffe egen bolig. 

Hvis dere derimot lever i et godt forhold, kan dere med en felles økonomi gi hverandre en økonomisk trygghet som mange kvinner mangler i dag. Her kan du lese mer om hvordan du håndterer økonomien ved en skilsmisse.

7 tips for en mer likestilt økonomi

Følg disse syv rådene for å få en likestilt økonomi:

Snakk om økonomi

Det første steget mot en likestilt økonomi er å snakke med hverandre. Snakk om hvordan dere vil håndtere økonomien. Snakk om felles og individuelle økonomiske mål. Snakk om fremtiden og hvordan dere ønsker at den skal se ut. God kommunikasjon er nøkkelen til å skape likestilling i hjemmet, både når det gjelder oppgaver og økonomi.

Håndter lønnsforskjeller i husholdningen

Hvis dere har ulike inntekter, må dere ta hensyn til dette for å få en likestilt økonomi. Bruk en av metodene for proporsjonalt delt økonomi, der den som tjener mest også betaler mest. På den måten får dere omtrent like mye penger å rutte med. 

Likestilt pensjonssparing

Hvis dere tjener ulikt, bør pensjonssparing være en del av den felles økonomien. Den som tjener mer, kan spare til pensjon for den som tjener mindre, for å jevne ut forskjellene.

Lag et likestilt budsjett

En god start for å bygge en likestilt økonomi er å lage et felles husholdningsbudsjett. Et budsjett hjelper dere med å holde oversikt over alle felles utgifter. Det kan også være et nyttig verktøy for å identifisere eventuell urettferdig fordeling av utgifter. Et gjennomtenkt husholdningsbudsjett kan også hjelpe dere med å spare penger. Planlegg fremtiden sammen, og sett opp felles mål. Her finner du flere tips til hvordan du lager et balansert budsjett for din husholdning.

Laster

Spar til en buffer

Sparing bør også være en del av den felles økonomien. Det er verdifullt å ha en felles økonomisk buffer. En buffer skaper trygghet og hjelper dere med å håndtere uforutsette hendelser. Prøv å redusere faste utgifter for å kunne spare mer penger. Dette gir større frihet og muligheter til å realisere målene deres. Her finner du smarte sparetips som får pengene til å vare lenger.

Likestilling i hjemmet – del ubetalt husarbeid

En likestilt økonomi bør også inkludere en rettferdig fordeling av husarbeid. Tradisjonelle kjønnsroller kan føre til ubalanse i ansvar og tid, noe som igjen påvirker økonomien. Til tross for all fremgangen som er gjort innen likestilling de siste tiårene, utfører kvinner fortsatt en betydelig større del av det ulønnede arbeidet hjemme. Dette kan føre til reduserte muligheter for å jobbe heltid og få høytlønnede jobber. Kvinner risikerer å ha lavere inntekt gjennom hele livet, og det kommer også mindre penger inn i den felles husholdningen.

Ved å dele husarbeidet på en rettferdig måte, får begge parter samme tid og mulighet til å jobbe utenfor hjemmet, og kan bidra til familiens økonomi på like vilkår. Med høyere inntekt er det også lettere å få boliglån. I vår boliglånkalkulator kan du se hvor mye dere har råd til å låne basert på inntekt. 

Planlegg for det verste

Ofte vil vi ikke tenke på at livet kan ta plutselige vendinger til det verre. Men livet blir ikke alltid som man har tenkt seg, så det gjelder å også ta høyde for ubehagelige hendelser som separasjon, skilsmisse og dødsfall når man planlegger økonomien.

Skaff gjerne livsforsikringer slik at den personen som blir igjen, har råd til å bo i den felles boligen hvis den andre går bort. Planlegg hvordan sparepengene deres skal fordeles hvis en av dere dør, eller hvis dere skiller dere. Les om hva som gjelder juridisk – det varierer avhengig av om dere er samboere eller gift, og om det finnes særkullsbarn. Du kan også utpeke verger for å beskytte sparepengene. Hvis dere ikke er gift, bør dere skrive et testament. Forsøk også å unngå lån uten sikkerhet. De kan være vanskelige å betale tilbake på egen hånd.

Laster