Langsiktig sparing med fastrente

SparekontoPluss med Sparevalg

Våre sparekontoer med fast rente passer for deg som ønsker et trygt alternativ for langsiktig sparing med god avkastning. Du kan selv velge hvor lenge du vil binde innskuddet og du vil være garantert noen av markedets høyeste renter fra første krone. SparekontoPluss med Sparevalg passer deg som vet at du ikke vil trenge sparepengene dine den nærmeste tiden, og som vil vite akkurat hva din avkastning blir. Du kan velge fastrenteperioder på 1, 2, 3 eller 5 år.

Velg selv når du ønsker tilgang til dine renter

BlueStep deg mulighet til å selv bestemme hvordan rentene skal kapitaliseres på din SparekontoPluss med Sparevalg. På denne måten vil du som kunde kunne få høy sparerente, og muligheten til å disponere dine opptjente renter. Det eneste du forplikter deg til er at du ikke disponerer det innsatte beløpet i bindingsperioden. Du velger selv om du ønsker at rentene skal godskrives per måned eller årlig.

Et trygt sparealternativ

Sparepengene dine er trygge hos oss. Etter endt bindingstid konverteres kontoen din til en SparekontoPluss med flytende rente og frie uttak. Vårt mål er å alltid kunne tilby deg en konkurransedyktig rente. Dersom du ønsker å fortsette med en fastrenteperiode, åpner du enkelt og greit en ny fastrentekonto (SparekontoPluss med Sparevalg), og overfører pengene over på din nye konto.

 

Produkt Månedlig Årlig* Maksimalt sparebeløp**

SparekontoPluss 1 år

2,13% 2,15% 800 000 NOK

SparekontoPluss 2 år

2,15% 2,18% 800 000 NOK

SparekontoPluss 3 år

2,23% 2,25% 800 000 NOK

SparekontoPluss 4 år***

2,28% 2,31% 800 000 NOK

SparekontoPluss 5 år

2,40% 2,43% 800 000 NOK

SparekontoPluss 7 år***

2,51% 2,55% 800 000 NOK

*Alle renter er oppgitt som nominelle renter. Ved årlig kapitalisering er den nominelle renten lik den effektive renten. For øvrig informasjon vedrørende effektiv rente se Vanlige spørsmål og svar.

**Vi gjør oppmerksom på at beløpsgrensen kan endres

*** Obs: Det tilbys ikke lenger fastrentekontoer med varighet på 4 eller 7 år som åpnes etter 17.09.2018.

Det tilbys heller ikke rentekapitalisering kvartalsvis eller etter endt bindingstid til nye fastrentekontoer som åpnes etter denne datoen..

Vi gjør oppmerksom på at det ved åpning av ny SparekontoPluss med 1 år Fastrente så ble maksimalt sparebeløp endret til NOK 800 000,- effektivt fra 21.12.17

Innskudd på fastrentekonto

Sparekontoer med fastrente sperres for innskudd etter 10 dager. Det vil si at du som kunde har 10 dager (fra dagen du åpnet kontoen) på å sette inn penger på din konto.

Det finnes ingen begrensning på antall innskudd som kan gjøres i løpet av disse 10 dagene.

Eller logg inn med BankID